Shravak Info details

IDTitleJob_listing_categoryCurrent StateShravak Contact Info
3768A.N Upadhyaya Ji
883Aacharya Shri 108 Aadi Sagar (Anklikar) 1809Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
1062Aacharya Shri 108 Aarjav Sagar Ji Maharaj 1967Jain Digambar Acharyas
2452Aacharya Shri 108 Ajit Sagar Ji MaharajJain Digambar AcharyasSallekhana Taken
905Aacharya Shri 108 Ajit Sagar Ji Maharaj 192520th Century Jain Digambar Muni, Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
2449Aacharya Shri 108 Aryanandi Ji Maharaj 1907Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
1646Aacharya Shri 108 Bahubali Sagar Ji Maharaj(Gohad)Jain Digambar Acharyas
2463Aacharya Shri 108 Bharat Sagar Ji Maharaj 1950Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
4005Aacharya Shri 108 Chandraprabu Sagar ji Maharaj
1667Aacharya Shri 108 Chandrasagar Ji Maharaj 1967Jain Digambar Acharyas
1603Aacharya Shri 108 Deshbhushan Ji Maharaj 1906Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
2481Aacharya Shri 108 DevNandi Ji MaharajJain Digambar Acharyas+91 94040 06108  Vaishali Didi Namokar Tirth
903Aacharya Shri 108 Dharm Sagar Ji Maharaj 191420th Century Jain Digambar Muni, Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
2236Aacharya Shri 108 Dhrambhushan Sagar ji 1940Jain Digambar Acharyas
2897Aacharya Shri 108 Gulab Bhushanji Maharaj 1955Jain Digambar Muni
1865Aacharya Shri 108 Gunnandi Ji Maharaj 1967Jain Digambar Acharyas
1199Aacharya Shri 108 Gupti Nandi Ji Maharaj 197220th Century Jain Digambar Muni, Jain Digambar Acharyas
650Aacharya Shri 108 GyanSagar Ji Maharaj 195720th Century Jain Digambar Acharyas, Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
1882Aacharya Shri 108 HemSagar Ji Maharaj 1955Jain Digambar Acharyas
1582Aacharya Shri 108 JaiKirti Ji Maharaj 1934Jain Digambar Acharyas
1948Aacharya Shri 108 Kalyan Sagar Ji Maharaj 1935Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
1930Aacharya Shri 108 Kanaknandi Ji MaharajJain Digambar Acharyas
 1. Garv Jain : 919024297163
 2. Chittari Modha Shah - 9928058345
1921Aacharya Shri 108 Kumudnandi Ji Maharaj 1963Jain Digambar Acharyas
2174Aacharya Shri 108 Kunthusagar Ji MaharajJain Digambar AcharyasSallekhana Taken
1918Aacharya Shri 108 Kusagra Nandi Ji Maharaj 1967Jain Digambar Acharyas
987Aacharya Shri 108 Mahaveerkirti Ji 191020th Century Jain Digambar Acharyas, Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
1024Aacharya shri 108 Nijanand Sagar Ji Maharaj,1953Jain Digambar Muni
1242Aacharya Shri 108 Nirmal Sagar Ji Maharaj 194620th Century Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
2005Aacharya Shri 108 ParshvSagar Ji 1915Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
1163Aacharya Shri 108 Prasanna Sagar Ji Maharaj 1970 (Antarmana)Jain Digambar Acharyas
991Aacharya Shri 108 Sanmati Sagar Ji 1938 (Ankalikar)
2075Aacharya Shri 108 Shanti Sagar ji (Hastinapur)Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
693Aacharya Shri 108 Shantisagar Chani (Uttar) 1888Jain Digambar Acharyas
2148Aacharya Shri 108 Shiv Sagar Ji Maharaj - 1901Jain Digambar Acharyas, Jain Digambar MuniSallekhana Taken
846Aacharya Shri 108 Shiv Sagar Ji Maharaj 1901
2078Aacharya Shri 108 Sukumalnandi Ji Maharaj 1978Jain Digambar Acharyas
766Aacharya Shri 108 Sumati Sagar Ji Maharaj 1917
694Aacharya Shri 108 Surya Sagar Ji Maharaj 1883Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
804Aacharya Shri 108 Veer Sagar Ji Maharaj 1876Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
1615Aacharya Shri 108 Vidyanand Ji Maharaj 192520th Century Jain Digambar Acharyas, Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
726Aacharya Shri 108 Vijay Sagar Ji Maharaj 1881Jain Digambar Acharyas
1084Aacharya Shri 108 Vimad Sagar Ji Maharaj 1976Jain Digambar AcharyasNot Active
697Aacharya Shri 108 Vimal Sagar Ji Maharaj (Bhind) 1892Jain Digambar Acharyas
878Aacharya Shri 108 VimalSagar Ji 1915 (Ankalikar)20th Century Jain Digambar Muni, Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
1095Aacharya Shri 108 Vinischaya Sagar Ji Maharaj 1973
2162Aacharya Shri 108 Vinit Sagar Ji Maharaj 1971Jain Digambar Acharyas
877Aacharya Shri 108 Virag Sagar Ji 1963Jain Digambar Acharyas
2139Aacharya Shri 108 Vishad Sagar Ji Maharaj 1964Jain Digambar Acharyas
2692Aacharya Shri Kund Kundacharya Ji Maharaj 2nd CenturyJain Digambar Acharyas, Jain Digambar Prachin Acharya and Muni
2168Aaryika Shri 105 Aadarshmati Maata Ji,1964Jain Digambar Aryika
2217Aaryika Shri 105 Aalokmati Maata Ji,1966Jain Digambar Aryika
2216Aaryika Shri 105 Akhandmati Maata Ji,1969Jain Digambar Aryika
2120Aaryika Shri 105 Alolmati Maata Ji,1969`Jain Digambar Aryika
2234Aaryika Shri 105 AnantMati Maata Ji
2219Aaryika Shri 105 Apurvmati Maata Ji,1970Jain Digambar Aryika
2220Aaryika Shri 105 Atishaymati Maata Ji,1964Jain Digambar Aryika
2241Aaryika Shri 105 Avgammati Maata Ji,1960Jain Digambar Aryika
2218Aaryika Shri 105 Avichalmati Maata Ji,1965Jain Digambar Aryika
1993Aaryika Shri 105 Bahubali Maata Ji 1960Jain Digambar Aryika
6673Aaryika Shri 105 Devnandani Mata JiJain Digambar Aryika
2173Aaryika Shri 105 DhaarnaMati Maata Ji,1964Jain Digambar Aryika
2240Aaryika Shri 105 Dradh Mati Maata Ji,1961Jain Digambar Aryika
2208Aaryika Shri 105 Durlabhmati Maata Ji,1964Jain Digambar Aryika
2106Aaryika Shri 105 GunMati Maata Ji,1963Jain Digambar Aryika
2316Aaryika Shri 105 Kevalyamati Maata JiJain Digambar Aryika
2323Aaryika Shri 105 Nirvegmati Maata JiJain Digambar Aryika
2309Aaryika Shri 105 Omkaarmati Maata JiJain Digambar Aryika
6674Aaryika Shri 105 Prabhanandani Mata Ji 1958Jain Digambar AryikaSallekhana Taken
6672Aaryika Shri 105 Prakamyanandani Mata Ji 1995Jain Digambar AryikaSallekhana Taken
2222Aaryika Shri 105 Puranmati Maata Ji,1966Jain Digambar Aryika
2155Aaryika Shri 105 Sakaarmati Maata Ji,1969Jain Digambar Aryika
2156Aaryika Shri 105 Samaymati Maata Ji,1967Jain Digambar Aryika
2103Aaryika Shri 105 SatyaMati Maata Ji,1960Jain Digambar Aryika
2329Aaryika Shri 105 Shilmati Maata JiJain Digambar Aryika
2157Aaryika Shri 105 Sudharmati Maata Ji,1964Jain Digambar Aryika
2154Aaryika Shri 105 Sukshmmati Maata Ji,1965Jain Digambar Aryika
6658Aaryika Shri 105 Suramyanandini Mata Ji 1986Jain Digambar Aryika
2100Aaryika Shri 105 TapoMati Maata Ji,1958Jain Digambar Aryika
2244Aaryika Shri 105 Uddyotmati Maata JiJain Digambar Aryika
2108Aaryika Shri 105 UjjvalMati Maata Ji,1964Jain Digambar Aryika
2245Aaryika Shri 105 Unnatmati Maata JiJain Digambar Aryika
2114Aaryika Shri 105 Vindhyashri Maata Ji,1973Jain Digambar Aryika
6665Aaryika Shri 105 Yashonandani Mata Ji 1985Jain Digambar Aryika
7250Aaryika shri Susthirmati MatajiJain Digambar AryikaCurrently Active
7252Aaryika Supadmmati Mataji 1935Jain Digambar AryikaNot Active
1647Acharya 108 Shri Bharat Bhushan Ji Maharaj 1980Jain Digambar Acharyas
2011Acharya 108 Shri Panchakalyanak Sagar Ji Maharaj 1955Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
2117Acharya 108 Shri Samyaktva Bhushan Ji MaharajJain Digambar Acharyas
5625Acharya Dharsen Sami (76BC - 1st Century)Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
3880Acharya Gunabhadra 4th CenturyJain Digambar Prachin Acharya and MuniSallekhana Taken
3964Acharya Harisen JI 10th CenturyJain Digambar Prachin Acharya and MuniSallekhana Taken
3593Acharya Jinsen Swami 9th Century CEJain Digambar Prachin Acharya and MuniSallekhana Taken
3190Acharya Kalp Shri 108 Shreyansh Sagar Ji Maharaj1919Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
3219Acharya Kalp Shri 108 Shrut Sagar Ji Maharaj190520th Century Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
3496Acharya Kalp Shri Dharmnandi Ji MaharajJain Digambar AcharyasSallekhana Taken
3963Acharya Kumudendu JiJain Digambar Prachin Acharya and MuniSallekhana Taken
2891Acharya Muni Shri Kanchan Sagar Ji Maharaj 1945Jain Digambar Muni
2734Acharya Nemichandra 10th Century ADJain Digambar Prachin Acharya and Muni
3965Acharya Prabhachandra 11th centuryJain Digambar Prachin Acharya and MuniSallekhana Taken
2733Acharya Pujyapaad Swami 4th Century CEJain Digambar Prachin Acharya and Muni
1844Acharya Ratna Shri 108 Bahubali Ji MaharajJain Digambar AcharyasSallekhana Taken
3898Acharya Ravishen 7th Century CEJain Digambar Prachin Acharya and MuniSallekhana Taken
2723Acharya Samantbhadra Maharaj Ji-2nd century CEJain Digambar Prachin Acharya and Muni
3191Acharya Shri 108 Abhinandan Sagar Ji Maharaj 1942Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
1822Acharya Shri 108 Adarsh ​​Sagarji Maharaj 1954Jain Digambar Acharyas
5567Acharya Shri 108 Adisagar Ji Mharaj (Shedbalkar)20th Century Jain Digambar Acharyas, Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
7225Acharya Shri 108 Aditya Sagar Ji Maharaj 1970Jain Digambar AcharyasCurrently Active
1581Acharya Shri 108 Anant Kirti Ji MaharajJain Digambar AcharyasSallekhana Taken
1643Acharya Shri 108 Anekant Sagar ji Maharaj 1963Jain Digambar Acharyas
2664Acharya Shri 108 Anubhav Sagar Ji Maharaj 1980Jain Digambar AcharyasCurrently Active
917Acharya Shri 108 Ativeer Ji Maharaj 1965Jain Digambar AcharyasCurrently Active
5610Acharya shri 108 Bhutbali 7th Century CEJain Digambar AcharyasSallekhana Taken
3525Acharya Shri 108 Chaitya Sagar Ji Maharaj 1959Jain Digambar Acharyas
1677Acharya Shri 108 Chandra Sagar Ji Maharaj (Bhind-MP)Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
5525Acharya Shri 108 Chandraprabhusagar Ji Maharaj 198020th Century Jain Digambar Acharyas, Jain Digambar AcharyasSatish Bhaiya , 9764001008 Asmita Didi, 9922341008
3518Acharya Shri 108 Chidanand Sagar Ji Maharaj 1960Jain Digambar Acharyas
3501Acharya Shri 108 Darshan Sagar Ji Maharaj 1947Jain Digambar Acharyas
3502Acharya Shri 108 Daya Sagar Ji Maharaj195420th Century Jain Digambar Acharyas, Jain Digambar Acharyas
5687Acharya Shri 108 Devnandi (Prachin)Jain Digambar Acharyas, Jain Digambar Prachin Acharya and Muni
1847Acharya Shri 108 Dharmanand Sagarji Maharaj 1955Jain Digambar Acharyas
3526Acharya Shri 108 Dharmsen Ji MaharajJain Digambar Acharyas
1866Acharya Shri 108 Dnyaneshwar Muni Maharaj 1941Jain Digambar Acharyas
3517Acharya Shri 108 Gundhar Nandi Ji MaharajJain Digambar Acharyas+91 94205 91931 - Jayu Didi
1852Acharya Shri 108 Gyan Bhushan Ji MaharajJain Digambar Acharyas
617Acharya Shri 108 Gyansagar Ji Maharaj - 1891Jain Digambar Acharyas
1883Acharya Shri 108 Indra Nandi Ji Maharaj 1943Jain Digambar Acharyas
3507Acharya Shri 108 Jai Sagar Ji Maharaj 1964Jain Digambar Acharyas
5688Acharya Shri 108 JoindoJain Digambar Prachin Acharya and Muni
3523Acharya Shri 108 Kalpvriksha Nandi Ji Maharaj 1964Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
3211Acharya Shri 108 Kalyan Sagar Ji Maharaj 1952Jain Digambar Acharyas
3515Acharya Shri 108 Kamkumar Nandi Ji Maharaj 1967Jain Digambar Acharyas
3516Acharya Shri 108 Karmvijay Nandi Ji Maharaj 1958Jain Digambar Acharyas
5620Acharya shri 108 Kundakunda 2nd CenturyJain Digambar AcharyasSallekhana Taken
5530Acharya Shri 108 Kunthu Sagar Ji Maharaj(Dhova Gwalior)Jain Digambar Muni
1949Acharya Shri 108 Meru Bhushan Ji Maharaj 1941Jain Digambar AcharyasCurrently Active
4297Acharya Shri 108 Munikulratna Bhusan Ji Maharaj 1979Jain Digambar MuniContact no.-7996030737
1954Acharya Shri 108 Namisagar Ji Maharaj 1888Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
6846Acharya Shri 108 Namostu Sagar Ji Maharaj 1989Jain Digambar Acharyas
3505Acharya Shri 108 Nemi Sagar Ji Maharaj 1928Jain Digambar Acharyas
1955Acharya Shri 108 Nemisagar Ji MaharajJain Digambar AcharyasSallekhana Taken
1956Acharya Shri 108 Nemisagar Ji Maharaj 1907Jain Digambar Acharyas
3506Acharya Shri 108 Niranjan Sagar Ji MaharajJain Digambar Acharyas
6680Acharya Shri 108 Nirbhav Sagar Ji MaharajJain Digambar Acharyas
1957Acharya Shri 108 Nirbhay Sagar Ji Maharaj 1963Jain Digambar Acharyas
3457Acharya Shri 108 Nishant Sagar Ji Maharaj 1950Jain Digambar Acharyas
3508Acharya Shri 108 Nishchay Sagar Ji Maharaj 1962Jain Digambar Acharyas
3488Acharya Shri 108 Om Sagar Ji Maharaj 1957Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
1541Acharya Shri 108 Paay Sagar Ji Maharaj 1890Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
2916Acharya Shri 108 Padmanandiji Maharaj 1955Jain Digambar Acharyas
2065Acharya Shri 108 Paras Sagar Ji MaharajJain Digambar AcharyasSallekhana Taken
2068Acharya Shri 108 Paras Sagar Ji Maharaj 1940Jain Digambar Acharyas
5576Acharya Shri 108 Pavitrasagar Ji Maharaj 1949Jain Digambar Acharyas
728Acharya Shri 108 Pulak Sagar Ji Maharaj 1970Jain Digambar Muni
2007Acharya Shri 108 Punya Sagar Ji MaharajJain Digambar Acharyas
5617Acharya Shri 108 Pushpadant 7th CenturyJain Digambar Acharyas, Jain Digambar Prachin Acharya and MuniSallekhana Taken
2659Acharya Shri 108 Pushpadant Sagar Ji Maharaj 1954Jain Digambar Acharyas
2071Acharya Shri 108 Rayansagar Ji Maharaj 1955Jain Digambar Acharyas
6735Acharya Shri 108 Sacchidanand Sagar Ji Maharaj 1973Jain Digambar Acharyas
2752Acharya Shri 108 Samantbhadra Ji Maharaj 189120th Century Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
3500Acharya Shri 108 Sambhav Sagar Ji Maharaj 1941Jain Digambar AcharyasCurrently Active
3221Acharya Shri 108 Samta Sagar Ji Maharaj 1961Jain Digambar Acharyas
3458Acharya Shri 108 Samyaktva Bhusan Ji Maharaj 1933Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
6732Acharya Shri 108 Sanmaan Sagar Ji Maharaj 1965Jain Digambar Acharyas
2107Acharya Shri 108 Sanmati Sagar (Ajmer)Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
3459Acharya Shri 108 Sanmati Sagar Ji Maharaj 1927(Dakshin)20th Century Jain Digambar Acharyas, Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
3529Acharya Shri 108 Saubhagya Sagar Ji Maharaj 1965Jain Digambar Acharyas
2121Acharya Shri 108 Shashank Sagar ji Maharaj 1983Jain Digambar Acharyas
5450Acharya Shri 108 Shital Sagar ji Maharaj 1976Jain Digambar Acharyas
3273Acharya Shri 108 Shrutasagar Ji Maharaj 1940Jain Digambar Acharyas
5520Acharya Shri 108 Shrutsagar ji Maharaj 1928 (Hasurkar)20th Century Jain Digambar Muni, Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
1117Acharya Shri 108 Shrutsagar ji Muniraj 1969Jain Digambar Muni
2109Acharya Shri 108 Siddhant Sagar Ji Maharaj 1966Jain Digambar Acharyas
5686Acharya Shri 108 Somkirti 16 Century
3188Acharya Shri 108 Subaahu Sagar Ji Maharaj 1924Jain Digambar MuniSallekhana Taken
2871Acharya Shri 108 Subal Sagar Ji Maharaj 1976Jain Digambar Muni
3528Acharya Shri 108 Sudarshan Sagar Ji MaharajJain Digambar Acharyas
2371Acharya Shri 108 Sudharm SagarJain Digambar AcharyasSallekhana Taken
6849Acharya Shri 108 Sudhesh Sagar Ji Maharaj 1940Jain Digambar Acharyas
3527Acharya Shri 108 Sundar Sagar Ji Maharaj 1976Jain Digambar Acharyas
976Acharya Shri 108 Sunil Sagar Ji 197720th Century Jain Digambar Acharyas, Jain Digambar Acharyas
3220Acharya Shri 108 Supaarswa Sagar Ji Maharaj20th Century Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
3189Acharya Shri 108 Supaarswa Sagar Ji Maharaj 1901Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
3494Acharya Shri 108 Surya Sagar Ji Maharaj 1940Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
6852Acharya Shri 108 Surya Sagar Ji Maharaj 1963Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
2074Acharya Shri 108 Suvidhi Sagar Ji 1971Jain Digambar AcharyasCurrently Active
7084Acharya Shri 108 Suyash Sagarji Maharaj 195320th Century Jain Digambar AcharyasCurrently Active
3495Acharya Shri 108 Suyashnandi Ji Maharaj 1937Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
3456Acharya Shri 108 Syadvaad Sagar Ji Maharaj 1932Jain Digambar Acharyas
6677Acharya Shri 108 Tanmay Sagar Ji Maharaj1970Jain Digambar AcharyasCurrently ActiveRaj Jain -9518646259
2652Acharya Shri 108 Udaar Sagar Ji Maharaj 1961Jain Digambar Acharyas
5685Acharya Shri 108 Vadhibsingh (Prachin)Jain Digambar Acharyas, Jain Digambar Prachin Acharya and Muni
2159Acharya Shri 108 Vairagyanandiji MaharajJain Digambar Acharyas
4301Acharya Shri 108 Vajrasen Ji MaharajJain Digambar Acharyas
738Acharya Shri 108 Vardhaman Sagar Ji Maharaj 1950 (Vatsalya Viridhi)20th Century Jain Digambar Acharyas, Jain Digambar AcharyasRajesh Pancholiya Ji - 91-8965065065
5453Acharya Shri 108 Vardhaman Sagar Ji Maharaj 1951 (Dakshin)20th Century Jain Digambar Acharyas, Jain Digambar Acharyas
2177Acharya Shri 108 Vasunandiji Maharaj 1967Jain Digambar AcharyasCurrently Active
2649Acharya Shri 108 Vasupujya Sagar Ji Maharaj 1954Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
6683Acharya Shri 108 Vibhakt Sagar Ji Maharaj 1969Jain Digambar Acharyas
2136Acharya Shri 108 Vibhav Sagar Ji Maharaj 1976Jain Digambar Acharyas
696Acharya Shri 108 Vidyabhushan Sanmati Sagar Ji Maharaj 1949Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
3509Acharya Shri 108 Vidyanandi Sagar Ji Maharaj 1963Jain Digambar Acharyas
359Acharya Shri 108 VidyaSagarji Maharaj 1946 (AcharyaShri)20th Century Jain Digambar Acharyas, Jain Digambar AcharyasCurrently Activeशुभम जैन +91-9644534896 +91-7772015219 +91-9644534896
979Acharya Shri 108 Vimarsh Sagar Ji 1973Jain Digambar AcharyasCurrently Active
2180Acharya Shri 108 Vinamra Sagar ji Maharaj 1963Jain Digambar Acharyas
2190Acharya Shri 108 Vinishchay sagar Ji Maharaj 1973Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
901Acharya Shri 108 Vishuddha Sagar Maharaji 1971Jain Digambar Acharyas
2134Acharya Shri 108 Vivek Sagar Ji MaharajJain Digambar Acharyas
3524Acharya Shri 108 Vivek Sagar Ji Maharaj 1972Jain Digambar Acharyas
2193Acharya Shri 108 Yogendra Sagar Ji Maharaj 1961Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
5613Acharya Shri 108i Mantunga 7th century CEJain Digambar AcharyasSallekhana Taken
3886Acharya Shri Aklank DevJain Digambar Prachin Acharya and MuniSallekhana Taken
3455Acharya Shri Amritchandracharya 10th century CEJain Digambar Prachin Acharya and MuniSallekhana Taken
2484Acharya Shri Devsen Ji MaharajJain Digambar AcharyasSallekhana Taken
3883Acharya Shri Jaisen SwamiJain Digambar Prachin Acharya and MuniSallekhana Taken
3192Acharya Shri Pragya Ji Maharaj 1978Jain Digambar MuniCurrently Active
6969Acharya Shri Prasannrishi Ji Maharaj 1981Jain Digambar AcharyasCurrently Active
4372Acharya Shri Surdev Sagar Ji Maharaj 1966Jain Digambar Acharyas
3178Acharya Shri Tirthanandi ji Maharaj 1972Jain Digambar Acharyas
2145Acharya Shri Veer Sagar ji MaharajJain Digambar AcharyasSallekhana Taken
3268Acharya Shri Vimal Sagar Ji Maharaj (Mohana)Jain Digambar Acharyas
3897Acharya Siddhasen Diwakar 5th century CEJain Digambar Prachin Acharya and MuniSallekhana Taken
1056Acharya Sri 108 Anand Sagar Ji Maharaj 1957
1014Acharya Sri Bharata Sagar Ji Maharaj 194920th Century Jain Digambar Acharyas
5692Acharya SuryasagarJain Digambar Prachin Acharya and Muni
2439Acharya Umaswami Ji Maharaj
3881Acharya Veersen 9th centuryJain Digambar Prachin Acharya and MuniSallekhana Taken
2646Acharya Vipul Sagar Ji Maharaj 1935Jain Digambar Acharyas
3594Acharya Yativrashabh 6th CenturyJain Digambar Prachin Acharya and MuniSallekhana Taken
1039Aryika 105 Purnmati MataJi 1964Jain Digambar Aryika
6118Aryika 105 Shuddhohumshri MatajiJain Digambar Aryika
5218Aryika Shri 105 Aadimati Mata Ji (Agra)Jain Digambar Aryika
3040Aryika Shri 105 Aadityashree Mata Ji 1980Jain Digambar AryikaCurrently Active
1735Aryika Shri 105 Aagammati Mata Ji 1962Jain Digambar Aryika
1716Aryika Shri 105 Aagatmati Mata Ji 1976Jain Digambar Aryika
1980Aryika Shri 105 Aagyammati Mata Ji 1972Jain Digambar Aryika
1786Aryika Shri 105 Aaptmati Mata Ji 1976Jain Digambar Aryika
1967Aryika Shri 105 Aaradhyamati Mata Ji 1972Jain Digambar Aryika
5646Aryika Shri 105 Aarshmati Mata jiJain Digambar Aryika
2987Aryika Shri 105 Aarya Shri Vinivrata Shri Mata Ji 1956Jain Digambar Aryika
3016Aryika Shri 105 Aasthashree Mata Ji 1975Jain Digambar Aryika
1914Aryika Shri 105 Aatmmati Mata Ji 1967Jain Digambar Aryika
2293Aryika Shri 105 Abhedmati Mata Ji 1971Jain Digambar Aryika
1983Aryika Shri 105 Achalmati Mata Ji 1973Jain Digambar Aryika
1970Aryika Shri 105 Achintyamati Mata Ji 1969Jain Digambar Aryika
2290Aryika Shri 105 Adhigammati Mata Ji 1968Jain Digambar Aryika
1484Aryika Shri 105 Aditya mati Mata Ji 1972Jain Digambar Aryika
7205Aryika Shri 105 Adityamati Mata Ji 1972Jain Digambar AryikaCurrently Active
5974Aryika Shri 105 Aduurmati Mata ji 1963Jain Digambar Aryika
1209Aryika Shri 105 Agaadhmati Mata Ji 1968Jain Digambar Aryika
4828Aryika Shri 105 Ajitmati Mata Ji 1958Jain Digambar AryikaSarika Jain-9527386267,8857895845
1960Aryika Shri 105 Akampmati Mata Ji 1966Jain Digambar Aryika
1731Aryika Shri 105 Aklankmati Mata Ji 1964Jain Digambar Aryika
2251Aryika Shri 105 Akshaymati Mata Ji 1967Jain Digambar Aryika
1973Aryika Shri 105 Alolyamati Mata Ji 1968Jain Digambar Aryika
2255Aryika Shri 105 Amandmati Mata Ji 1969Jain Digambar Aryika
2339Aryika Shri 105 Amitmati Mata Ji 1972Jain Digambar Aryika
2281Aryika Shri 105 Amoortmati Mata Ji 1968Jain Digambar Aryika
1963Aryika Shri 105 Amulyamati Mata Ji 1965Jain Digambar Aryika
1417Aryika Shri 105 Amurt Mati Mata JiJain Digambar Aryika
2287Aryika Shri 105 Anandmati Mata Ji 1968Jain Digambar AryikaSallekhana Taken
2269Aryika Shri 105 Anarghmati Mata Ji 1975Jain Digambar Aryika
1977Aryika Shri 105 Anmolmati Mata Ji 1970Jain Digambar Aryika
2275Aryika Shri 105 Antarmati Mata Ji 1967Jain Digambar Aryika
5641Aryika Shri 105 Antasmati Mata jiJain Digambar Aryika
1881Aryika Shri 105 Anugammati Mata Ji 1970Jain Digambar Aryika
2278Aryika Shri 105 Anugrahmati Mata Ji 1967Jain Digambar Aryika
5886Aryika Shri 105 Anunaymati Mata ji1969Jain Digambar Aryika
2284Aryika Shri 105 Anupammati Mata Ji 1968Jain Digambar Aryika
1204Aryika Shri 105 Apoorvmati Mata Ji 1970Jain Digambar Aryika
5219Aryika Shri 105 Arahmati Mata Ji (Veergaon)Jain Digambar Aryika
6346Aryika Shri 105 Arhammati Mata ji 1989Jain Digambar Aryika
2995Aryika Shri 105 Arhamshree Mata Ji 1991Jain Digambar AryikaCurrently Active
1814Aryika Shri 105 Aseemmati Mata Ji 1976Jain Digambar Aryika
1878Aryika Shri 105 Atulmati Mata Ji 1968Jain Digambar Aryika
5240Aryika Shri 105 Bhadramati Mata Ji (Kundalpur)Jain Digambar Aryika
2095Aryika Shri 105 Bhaktimati Mata Ji 1946Jain Digambar Aryika
2089Aryika Shri 105 Bhavnamati Mata Ji 1966Jain Digambar Aryika
6810Aryika Shri 105 Bramhanandni Mata ji 1976Jain Digambar Aryika
5215Aryika Shri 105 Buddhmati Mata JiJain Digambar Aryika
1836Aryika Shri 105 Chaaritramati Mata Ji 1979Jain Digambar Aryika
3096Aryika Shri 105 Chaitanyamati Mata Ji 1944Jain Digambar Aryika
3059Aryika Shri 105 Chaityamati Mata Ji 1953Jain Digambar Aryika
1705Aryika Shri 105 Chaityamati Mata Ji 1970Jain Digambar Aryika
5547Aryika Shri 105 Chandanmati Mataji 1960Jain Digambar AryikaSatish Bhaiya -9764001008
1105Aryika Shri 105 Chandnamati Mata Ji 1958
5220Aryika Shri 105 Chandramati Mata Ji (Satara)Jain Digambar Aryika
3067Aryika Shri 105 Chandraprabhmati Mata Ji 1984Jain Digambar Aryika
5022Aryika Shri 105 Chandravati Mata Ji (Velhe Pune)Jain Digambar AryikaSallekhana Taken
7191Aryika Shri 105 Charanmati Mata ji 1980Jain Digambar AryikaCurrently Active
3072Aryika Shri 105 Charyamati Mata Ji 1976Jain Digambar Aryika
5996Aryika Shri 105 Chetanmati Mata ji 1986Jain Digambar Aryika
1676Aryika Shri 105 Chintanmati Mata Ji 1968Jain Digambar Aryika
2953Aryika Shri 105 Chintanshree Mata Ji 1981Jain Digambar Aryika
3097Aryika Shri 105 Darshanamati Mata Ji 1962Jain Digambar Aryika
5241Aryika Shri 105 Dayamati Mata Ji (Sagar)Jain Digambar Aryika
3043Aryika Shri 105 Deeptishree Mata Ji 1975Jain Digambar Aryika
3098Aryika Shri 105 Deshnamati Mata Ji 1959Jain Digambar Aryika
1535Aryika Shri 105 Devagam Mati Mata ji 1983Jain Digambar Aryika
1568Aryika Shri 105 Devardhi Mati Mata ji 1983Jain Digambar Aryika
1496Aryika Shri 105 Devarshi mati Mata Ji 1983Jain Digambar Aryika
1516Aryika Shri 105 Devyash Mati Mata Ji 1984Jain Digambar Aryika
1791Aryika Shri 105 Dhavalmati Mata Ji 1976Jain Digambar Aryika
2927Aryika Shri 105 Dheryamati Mata Ji 1961Jain Digambar Aryika
1711Aryika Shri 105 Dhruvmati Mata Ji 1965Jain Digambar Aryika
5968Aryika Shri 105 Dhyanmati Mata ji 1978Jain Digambar Aryika
1911Aryika Shri 105 Dhyeymati Mata Ji 1980Jain Digambar Aryika
7139Aryika Shri 105 Disha shri Mata jiJain Digambar AryikaCurrently Active
3041Aryika Shri 105 Dishashree Mata Ji 1947Jain Digambar Aryika
3074Aryika Shri 105 Divyanshumati Mata Ji 1947Jain Digambar Aryika
3071Aryika Shri 105 Divymati Mata Ji 1934Jain Digambar AryikaSallekhana Taken
2928Aryika Shri 105 Divyshreemati Mata Ji 1977Jain Digambar Aryika
7296Aryika Shri 105 Diyanshumati Mata jiJain Digambar AryikaCurrently Active
1672Aryika Shri 105 Dradmati Mata Ji 1961Jain Digambar Aryika
6156Aryika Shri 105 Durlabhmati Mata jiJain Digambar AryikaSallekhana Taken
6654Aryika Shri 105 Gambhirmati Mata jiJain Digambar Aryika
5935Aryika Shri 105 Gantavyamati Mata ji 1969Jain Digambar Aryika
6651Aryika Shri 105 Garima mati Mata jiJain Digambar Aryika
6990Aryika Shri 105 Garimamati Mata ji 1972Jain Digambar AryikaCurrently Active
1817Aryika Shri 105 Gautammati Mata Ji 1977Jain Digambar Aryika
7297Aryika Shri 105 Geyakmati Mata ji(Malpura)Jain Digambar AryikaCurrently Active
1908Aryika Shri 105 Gudmati Mata Ji 1963Jain Digambar Aryika
1406Aryika Shri 105 Gurumati Mata Ji 1956Jain Digambar Aryika
830Aryika Shri 105 Gyanmati Mataji 1934Jain Digambar Aryika
6929Aryika Shri 105 Gyeyak Shri Mata jiJain Digambar AryikaCurrently Active
3066Aryika Shri 105 Heerkamti Mata Ji 1932Jain Digambar Aryika
5704Aryika Shri 105 Hirakmati Mataji 1932Jain Digambar AryikaSallekhana Taken
5044Aryika Shri 105 Indumati Mata Ji 1905Jain Digambar Aryika
1695Aryika Shri 105 Jagratmati Mata Ji 1968Jain Digambar Aryika
5247Aryika Shri 105 Jinmati Mata Ji (Mhaswad)Jain Digambar Aryika
2975Aryika Shri 105 Jinshree Mata Ji 1949Jain Digambar Aryika
3065Aryika Shri 105 Jyotimati Mata Ji 1943Jain Digambar Aryika
4378Aryika Shri 105 Kaivalyamati Mata Ji 1976Jain Digambar Aryika
5272Aryika Shri 105 Kalyanmati Mata ji(Mujaffarnagar)Jain Digambar Aryika
5244Aryika Shri 105 Kanakmati Mata Ji (Badagaon)Jain Digambar Aryika
7194Aryika Shri 105 Karanmati Mata ji 1981Jain Digambar AryikaCurrently Active
1697Aryika Shri 105 Kartavyamati Mata Ji 1972Jain Digambar Aryika
5550Aryika Shri 105 Karunamati Mataji 1952Jain Digambar Aryika
6237Aryika Shri 105 Kevalyashri Mata ji 1976Jain Digambar Aryika
2982Aryika Shri 105 Kratikashree Mata Ji 1980Jain Digambar Aryika
4064Aryika Shri 105 Ksheermati Mata Ji 1968Jain Digambar AryikaSallekhana Taken
2227Aryika Shri 105 Kushalmati Mata Ji 1961Jain Digambar Aryika
1902Aryika Shri 105 Lakshyamati Mata Ji 1941Jain Digambar Aryika
1830Aryika Shri 105 Maardavmati Mata Ji 1976Jain Digambar Aryika
2367Aryika Shri 105 Madhurmati Mata Ji 1967Jain Digambar Aryika
2732Aryika Shri 105 Mahayashmati Mata Ji 1989Jain Digambar AryikaCurrently ActiveRajesh Pancholiya Ji - 91-8965065065
1801Aryika Shri 105 Mananmati Mata Ji 1982Jain Digambar Aryika
1833Aryika Shri 105 Mangalmati Mata Ji 1980Jain Digambar Aryika
2261Aryika Shri 105 Merumati Mata Ji 1974Jain Digambar Aryika
1803Aryika Shri 105 Mradumati Mata Ji 1959Jain Digambar Aryika
3089Aryika Shri 105 Muditmati Mata Ji 1938Jain Digambar Aryika
1742Aryika Shri 105 Muditmati Mata Ji 1964Jain Digambar Aryika
1871Aryika Shri 105 Namrmati Mata Ji 1968Jain Digambar Aryika
3326Aryika Shri 105 Nandni Mata Ji 1982Jain Digambar Aryika
5237Aryika Shri 105 Nemimati Mata Ji (Jaipur)Jain Digambar Aryika
2335Aryika Shri 105 Nikatmati Mata Ji 1974Jain Digambar Aryika
1733Aryika Shri 105 Niklankmati Mata Ji 1969Jain Digambar Aryika
6622Aryika Shri 105 Nirjaramati Mata jiJain Digambar AryikaSallekhana Taken
2264Aryika Shri 105 Nirmadmati Mata Ji 1976Jain Digambar Aryika
3056Aryika Shri 105 Nirmalmati Mata Ji 1945Jain Digambar Aryika
2296Aryika Shri 105 Nirmalmati Mata Ji 1963Jain Digambar Aryika
3094Aryika Shri 105 Nirmuktmati Mata Ji 1958Jain Digambar Aryika
1806Aryika Shri 105 Nirnaymati Mata Ji 1958Jain Digambar Aryika
1827Aryika Shri 105 Nirvaanmati Mata Ji 1978Jain Digambar Aryika
2921Aryika Shri 105 Nirvanlaxmimati Mata Ji 1955Jain Digambar Aryika
2305Aryika Shri 105 Nirvegmati Mata Ji 1972Jain Digambar Aryika
2342Aryika Shri 105 Nisargmati Mata Ji 1976Jain Digambar Aryika
1699Aryika Shri 105 Nishkaammati Mata Ji 1978Jain Digambar Aryika
3045Aryika Shri 105 Nityashree Mata Ji 1990Jain Digambar Aryika
2994Aryika Shri 105 Omshree Mata Ji 1993Jain Digambar Aryika
1713Aryika Shri 105 Paarmati Mata Ji 1978Jain Digambar Aryika
1722Aryika Shri 105 Paawanmati Mata Ji 1961Jain Digambar Aryika
3013Aryika Shri 105 Paawanshree Mata Ji 1972Jain Digambar Aryika
6813Aryika Shri 105 Padmanandani Mata ji 1979Jain Digambar Aryika
5993Aryika Shri 105 Parammati Mata ji 1982Jain Digambar Aryika
5965Aryika Shri 105 Parmaarthmati Mata ji 1983Jain Digambar Aryika
5078Aryika Shri 105 Parswamati Mata JiJain Digambar Aryika
1779Aryika Shri 105 Pathyamati Mata Ji 1972Jain Digambar Aryika
2924Aryika Shri 105 Pavitramati Mata Ji 1951Jain Digambar Aryika
7202Aryika Shri 105 Pavitramati Mata ji 1974Jain Digambar AryikaCurrently Active
3012Aryika Shri 105 Pavitrashree Mata Ji 1970Jain Digambar Aryika
4829Aryika Shri 105 Pawanshree Mata JiJain Digambar Aryika
4821Aryika Shri 105 Pawapuri Mata JiJain Digambar AryikaSallekhana Taken
5871Aryika Shri 105 Prabhavna Mata ji1962Jain Digambar Aryika
3349Aryika Shri 105 Prabodhnandni Mata Ji 1982Jain Digambar Aryika
7228Aryika Shri 105 Prasannmati Mata ji 1973Jain Digambar AryikaCurrently Active
5893Aryika Shri 105 Prasannmati Mata ji1967Jain Digambar Aryika
1740Aryika Shri 105 Prashammati Mata Ji 1965Jain Digambar Aryika
1414Aryika Shri 105 Prashant Mati Mata Ji 1956Jain Digambar AryikaSallekhana Taken
1934Aryika Shri 105 Prashantmati Mata Ji 1961Jain Digambar Aryika
6238Aryika Shri 105 Pravachanmati Mata ji(1955)Jain Digambar Aryika
5938Aryika Shri 105 Prithviymati Mata ji 1974Jain Digambar Aryika
2979Aryika Shri 105 Pujyamati Mata Ji 1962Jain Digambar Aryika
6987Aryika Shri 105 Puneet Chaitanya mati Mata ji 1958Jain Digambar AryikaCurrently Active
1707Aryika Shri 105 Puneetmati Mata Ji 1972Jain Digambar Aryika
2978Aryika Shri 105 Punyamati Mata JiJain Digambar Aryika
3087Aryika Shri 105 Purnimamati Mata Ji 1978Jain Digambar Aryika
3075Aryika Shri 105 Purvimati Mata Ji 1948Jain Digambar AryikaSallekhana Taken
5222Aryika Shri 105 Raajulmati Mata Ji (Karanja)Jain Digambar Aryika
7239Aryika Shri 105 Rajatmati Mata ji 1986Jain Digambar AryikaCurrently Active
6647Aryika Shri 105 Ratanmati Mata jiJain Digambar Aryika
2929Aryika Shri 105 Riddhimati Mata Ji 1976Jain Digambar Aryika
1808Aryika Shri 105 Rijumati Mata Ji 1961Jain Digambar Aryika
1685Aryika Shri 105 Saarmati Mata Ji 1971Jain Digambar Aryika
2092Aryika Shri 105 Sadaymati Mata Ji 1969Jain Digambar Aryika
5552Aryika Shri 105 Sadhanamati MatajiJain Digambar AryikaSallekhana Taken
1725Aryika Shri 105 Sadhnamati Mata Ji 1965Jain Digambar Aryika
2358Aryika Shri 105 Sadhumati Mata Ji 1967Jain Digambar Aryika
1746Aryika Shri 105 Saiyammati Mata Ji 1967Jain Digambar Aryika
7293Aryika Shri 105 Saiyatmati Mata jiJain Digambar AryikaCurrently Active
1917Aryika Shri 105 Saiyatmati Mata Ji 1974Jain Digambar Aryika
5901Aryika Shri 105 Sakalmati Mata ji1966Jain Digambar Aryika
1687Aryika Shri 105 Sakarmati Mata Ji 1969Jain Digambar Aryika
5534Aryika Shri 105 Samatamati Mataji 1950Jain Digambar Aryika
7291Aryika Shri 105 Sambalmati Mata ji 1995Jain Digambar AryikaCurrently Active
6895Aryika Shri 105 Sambhavmati Mata JiJain Digambar AryikaSallekhana Taken
5250Aryika Shri 105 Sambhavmati Mata Ji (Ajmer)Jain Digambar Aryika
1793Aryika Shri 105 Samitimati Mata Ji 1975Jain Digambar Aryika
5551Aryika Shri 105 Samitimati Mataji 1950Jain Digambar Aryika
6552Aryika Shri 105 Sammedmati Mata jiJain Digambar AryikaSallekhana Taken
7295Aryika Shri 105 Sampannmati Mata ji 1992Jain Digambar AryikaCurrently Active
7292Aryika Shri 105 Samprekshamati Mata ji(Sakroda)Jain Digambar AryikaCurrently Active
7290Aryika Shri 105 Sampurnamati Mata jiJain Digambar Aryika
1752Aryika Shri 105 Samunnatmati Mata Ji 1974Jain Digambar Aryika
2258Aryika Shri 105 Samvarmati Mata Ji 1969Jain Digambar Aryika
2302Aryika Shri 105 Samvegmati Mata JiJain Digambar Aryika
2930Aryika Shri 105 Samyakshree Mata Ji 1976Jain Digambar Aryika
1899Aryika Shri 105 Sangatmati Mata Ji 1945Jain Digambar Aryika
7294Aryika Shri 105 Sangeetmati Mata ji 1989Jain Digambar AryikaCurrently Active
5268Aryika Shri 105 Sanmatimati Mata Ji (Bangothari)Jain Digambar Aryika
1782Aryika Shri 105 Sanskarmati Mata Ji 1962Jain Digambar Aryika
6562Aryika Shri 105 Sanskrit Shri Mata ji 1990Jain Digambar Aryika
6558Aryika Shri 105 Sanskriti Shri Mata ji 1974Jain Digambar Aryika
2332Aryika Shri 105 Santustmati Mata Ji 1975Jain Digambar Aryika
1810Aryika Shri 105 Saralmati Mata Ji 1966Jain Digambar Aryika
2370Aryika Shri 105 Satarkmati Mata Ji 1969Jain Digambar Aryika
1748Aryika Shri 105 Satyarthmati Mata Ji 1972Jain Digambar Aryika
2970Aryika Shri 105 Sauhaardmati Mata Ji 1953Jain Digambar Aryika
6812Aryika Shri 105 Saumyanandani Mata Ji 1976Jain Digambar Aryika
1744Aryika Shri 105 Sehajmati Mata Ji 1972Jain Digambar Aryika
1943Aryika Shri 105 Shailmati Mata Ji 1968Jain Digambar Aryika
5083Aryika Shri 105 Shantimati Mata JiJain Digambar Aryika
1691Aryika Shri 105 Shantmati Mata Ji 1967Jain Digambar Aryika
7186Aryika Shri 105 Sharadmati Mata ji 1977Jain Digambar AryikaCurrently Active
7197Aryika Shri 105 Sharanmati Mata jiJain Digambar AryikaCurrently Active
2312Aryika Shri 105 Shashwatmati Mata Ji 1972Jain Digambar Aryika
1769Aryika Shri 105 Shastramati Mata Ji 1973Jain Digambar Aryika
1683Aryika Shri 105 Sheelmati Mata Ji 1972Jain Digambar Aryika
3054Aryika Shri 105 Sheetalmati Mata Ji 1943Jain Digambar Aryika
5904Aryika Shri 105 Sheetalmati Mata ji 1971Jain Digambar Aryika
2919Aryika Shri 105 Shivmati Mata Ji 1976Jain Digambar Aryika
2308Aryika Shri 105 Shodhmati Mata Ji 1964Jain Digambar Aryika
1839Aryika Shri 105 Shraddhamati Mata Ji 1982Jain Digambar Aryika
5278Aryika Shri 105 Shresthamati Mata ji(Fatehpur)Jain Digambar Aryika
1394Aryika Shri 105 Shrey Mati Mata Ji 1957Jain Digambar AryikaSallekhana Taken
5275Aryika Shri 105 Shreyanshmati Mata ji(Pune)Jain Digambar Aryika
3344Aryika Shri 105 Shreynandni Mata Ji 1981Jain Digambar Aryika
2955Aryika Shri 105 Shreyshree Mata Ji 1989Jain Digambar Aryika
6811Aryika Shri 105 Shrinandani Mata Ji 1982Jain Digambar Aryika
3052Aryika Shri 105 Shrutikashree Mata Ji 1979Jain Digambar Aryika
1718Aryika Shri 105 Shrutmati Mata Ji 1978Jain Digambar Aryika
1449Aryika Shri 105 Shubh Mati Mata ji 1975Jain Digambar Aryika
3046Aryika Shri 105 Shubhmati Mata Ji 1948Jain Digambar Aryika
2355Aryika Shri 105 Shubhrmati Mata Ji 1967Jain Digambar Aryika
2299Aryika Shri 105 Shuklmati Mata Ji 1963Jain Digambar Aryika
5023Aryika Shri 105 Siddhamati Mata JiJain Digambar AryikaSallekhana Taken
1750Aryika Shri 105 Siddhamati Mata Ji 1971Jain Digambar Aryika
1860Aryika Shri 105 Siddhantmati Mata Ji 1969Jain Digambar Aryika
4946Aryika Shri 105 Smitishree Mata JiJain Digambar Aryika
5546Aryika Shri 105 Snehmati Mataji 1950Jain Digambar Aryika
1689Aryika Shri 105 Somyamati Mata Ji 1972Jain Digambar Aryika
2722Aryika Shri 105 Srusti Bhusan Mata Ji 1964Jain Digambar Aryika
4823Aryika Shri 105 Subhadramati Mata JiJain Digambar AryikaSallekhana Taken
2974Aryika Shri 105 Sudivyamati Mata Ji 1983Jain Digambar AryikaCurrently Active
4063Aryika Shri 105 Sudradmati Mata Ji 1977Jain Digambar Aryika
2954Aryika Shri 105 Sugyanshree Mata Ji 1969Jain Digambar Aryika
7272Aryika Shri 105 Sukaavyamati Mata jiJain Digambar AryikaCurrently Active
2957Aryika Shri 105 Sukhadmati Mata Ji 1944Jain Digambar Aryika
7278Aryika Shri 105 Sulakshmati Mata jiJain Digambar AryikaCurrently Active
5897Aryika Shri 105 Sunaymati Mata ji(Vidisha)Jain Digambar Aryika
2958Aryika Shri 105 Sunidhimati Mata Ji 1980Jain Digambar Aryika
2969Aryika Shri 105 Sunitimati Mata JiJain Digambar Aryika
5086Aryika Shri 105 Suparswamati Mata Ji (Mainsar)Jain Digambar Aryika
2985Aryika Shri 105 Suprabhaatmati Mata Ji 1936Jain Digambar Aryika
2964Aryika Shri 105 Suprabhamati Mata Ji 1962Jain Digambar Aryika
2973Aryika Shri 105 Supragyamati Mata Ji 1954Jain Digambar Aryika
6993Aryika Shri 105 Suprakashmati Mata ji 1965Jain Digambar AryikaCurrently Active
2984Aryika Shri 105 Supranavmati Mata JiJain Digambar Aryika
7275Aryika Shri 105 Suramyamati Mata jiJain Digambar AryikaCurrently Active
1693Aryika Shri 105 Sushantmati Mata Ji 1965Jain Digambar Aryika
5281Aryika Shri 105 Susheelmati Mata ji(Mastapur)Jain Digambar Aryika
2315Aryika Shri 105 Sushilmati Mata Ji 1964Jain Digambar Aryika
2319Aryika Shri 105 Susiddhmati Mata Ji 1970Jain Digambar Aryika
2959Aryika Shri 105 Susnehmati Mata Ji 1983Jain Digambar Aryika
7300Aryika Shri 105 Susthirmati Mata jiJain Digambar AryikaCurrently Active
1681Aryika Shri 105 Sutramati Mata Ji 1968Jain Digambar Aryika
6555Aryika Shri 105 Suvatsalmati Mata ji 1959Jain Digambar Aryika
7213Aryika Shri 105 Suyashmati Mata ji 1986Jain Digambar AryikaCurrently Active
2963Aryika Shri 105 Suyogmati Mata Ji 1969Jain Digambar AryikaCurrently Active
3334Aryika Shri 105 Suyogyanandni Mata JiJain Digambar Aryika
1788Aryika Shri 105 Swabhaavmati Mata Ji 1972Jain Digambar Aryika
5977Aryika Shri 105 Swabhavmati Mata ji 1972Jain Digambar Aryika
5549Aryika Shri 105 Swabhavmati Mataji 1947Jain Digambar Aryika
1738Aryika Shri 105 Swadhyaymati Mata Ji 1962Jain Digambar Aryika
5932Aryika Shri 105 Swasthamati Mata ji1961Jain Digambar Aryika
2962Aryika Shri 105 Swastibhushan Mataji (1969)Jain Digambar Aryika
2272Aryika Shri 105 Swetmati Mata Ji 1970Jain Digambar Aryika
1857Aryika Shri 105 Tapomati Mata Ji 1958Jain Digambar Aryika
1703Aryika Shri 105 Tathamati Mata Ji 1976Jain Digambar Aryika
1774Aryika Shri 105 Tathyamati Mata Ji 1972Jain Digambar Aryika
1893Aryika Shri 105 Uchitmati Mata Ji 1973Jain Digambar Aryika
2322Aryika Shri 105 Udaarmati Mata Ji 1972Jain Digambar Aryika
7243Aryika Shri 105 Uditmati Mata ji 1982Jain Digambar AryikaCurrently Active
1674Aryika Shri 105 Ujjwalmati Mata Ji 1964Jain Digambar Aryika
1709Aryika Shri 105 Upshammati Mata Ji 1979Jain Digambar Aryika
5929Aryika Shri 105 Upshantmati Mata ji 1963Jain Digambar Aryika
1842Aryika Shri 105 Utkarshmati Mata Ji 1980Jain Digambar Aryika
2931Aryika Shri 105 Vaartikshree Mata Ji 1983Jain Digambar Aryika
1777Aryika Shri 105 Vaatsalyamati Mata Ji 1965Jain Digambar Aryika
1729Aryika Shri 105 Vairaagyamati Mata Ji 1967Jain Digambar Aryika
5874Aryika Shri 105 Vairagyamati Mata ji1967Jain Digambar Aryika
5557Aryika Shri 105 Vairagyashree Mata jiJain Digambar AryikaSallekhana Taken
7247Aryika Shri 105 Varadmati Mata ji 1958Jain Digambar AryikaCurrently Active
3341Aryika Shri 105 Varchasvanandni Mata Ji 1990Jain Digambar Aryika
3350Aryika Shri 105 Vardhasvanandni Mata JiJain Digambar Aryika
5088Aryika Shri 105 Vasumati Mata Ji(Jaipur)Jain Digambar AryikaSallekhana Taken
3061Aryika Shri 105 Vatsalmati Mata Ji 1953Jain Digambar Aryika
5529Aryika Shri 105 Vatsalyamati Mataji 1953Jain Digambar Aryika
5074Aryika Shri 105 Veermati Mata JiJain Digambar Aryika
3335Aryika Shri 105 Veernandni Mata Ji 1949Jain Digambar Aryika
3165Aryika Shri 105 Vibhaalshree Mata Ji 1929Jain Digambar Aryika
5561Aryika Shri 105 Vibhadrashree Mata jiJain Digambar AryikaSallekhana Taken
3174Aryika Shri 105 Vibhaktshree Mata JiJain Digambar Aryika
3125Aryika Shri 105 Vibhashree Mata Ji 1974Jain Digambar Aryika
3127Aryika Shri 105 Vibhutishree Mata Ji 1979Jain Digambar Aryika
1453Aryika Shri 105 Vibodh Shri Mata ji 1980Jain Digambar Aryika
3093Aryika Shri 105 Vichakshadmati Mata Ji 1963Jain Digambar Aryika
3162Aryika Shri 105 Vichakshanashree Mata Ji 1985Jain Digambar Aryika
3151Aryika Shri 105 Vidakshashree Mata Ji 1978Jain Digambar Aryika
3164Aryika Shri 105 Vidarshanashree Mata Ji 1944Jain Digambar Aryika
5971Aryika Shri 105 Videhmati Mata ji 1970Jain Digambar Aryika
3142Aryika Shri 105 Vidhatashree Mata Ji 1942Jain Digambar Aryika
3167Aryika Shri 105 Viditashree Mata Ji 1978Jain Digambar Aryika
3166Aryika Shri 105 Viditshree Mata Ji 1986Jain Digambar Aryika
2671Aryika Shri 105 Vidushishrimati Mata Ji 1972Jain Digambar Aryika
3139Aryika Shri 105 Vidvatshree Mata Ji 1975Jain Digambar Aryika
5251Aryika Shri 105 Vidyamati Mata Ji (Lalgarh)Jain Digambar Aryika
7396Aryika Shri 105 Vidyantshri Mataji 1987Jain Digambar AryikaCurrently Active
5018Aryika Shri 105 Vidyavati Mata Ji (Sikandarpur)Jain Digambar AryikaSallekhana Taken
1390Aryika Shri 105 Vigya Shri Mata Ji 1969Jain Digambar Aryika
1074Aryika shri 105 Vigyanmati Mataji 1963Jain Digambar Aryika
3126Aryika Shri 105 Vigyashree Mata Ji 1972Jain Digambar Aryika
3128Aryika Shri 105 Vijayshree Mata JiJain Digambar Aryika
2925Aryika Shri 105 Vijayshrimati Mata Ji 1947Jain Digambar Aryika
3138Aryika Shri 105 Vijetashree Mata Ji 1978Jain Digambar Aryika
1784Aryika Shri 105 Vijitmati Mata Ji 1971Jain Digambar Aryika
3153Aryika Shri 105 Vikaamyashree Mata Ji 1982Jain Digambar Aryika
3145Aryika Shri 105 Vikakshashree Mata Ji 1977Jain Digambar Aryika
3155Aryika Shri 105 Vikampashree Mata Ji 1977Jain Digambar Aryika
7398Aryika Shri 105 Vikrantshri Mataji 1977Jain Digambar AryikaCurrently Active
1727Aryika Shri 105 Vilakshnamati Mata Ji 1963Jain Digambar Aryika
3064Aryika Shri 105 Vilokmati Mata Ji 1961Jain Digambar Aryika
6628Aryika Shri 105 Vimal Shri Mata ji 1974Jain Digambar Aryika
5077Aryika Shri 105 Vimalmati Mata JiJain Digambar AryikaSallekhana Taken
7397Aryika Shri 105 Vimlantshri Mataji 1983Jain Digambar Aryika
7164Aryika Shri 105 Vimudshri Mata ji 1990Jain Digambar AryikaCurrently Active
3146Aryika Shri 105 Vimuktishree Mata Ji 1983Jain Digambar Aryika
3095Aryika Shri 105 Vinamramati Mata Ji 1966Jain Digambar Aryika
1874Aryika Shri 105 Vinamrmati Mata Ji 1968Jain Digambar Aryika
1937Aryika Shri 105 Vinatmati Mata Ji 1963Jain Digambar Aryika
3141Aryika Shri 105 Vinatshree Mata Ji 1979Jain Digambar Aryika
1896Aryika Shri 105 Vinaymati Mata Ji 1978Jain Digambar Aryika
5282Aryika Shri 105 Vinaymati Mata ji(Madavra)Jain Digambar Aryika
5942Aryika Shri 105 Vineetmati Mata ji 1975Jain Digambar Aryika
7161Aryika Shri 105 Vinehshri Mata ji 1976Jain Digambar AryikaCurrently Active
3129Aryika Shri 105 Vinitshree Mata Ji 1954Jain Digambar Aryika
3185Aryika Shri 105 Vinivrattashree Mata JiJain Digambar Aryika
3175Aryika Shri 105 Vinodshree Mata JiJain Digambar Aryika
3130Aryika Shri 105 Vipashyanashree Mata Ji 1978Jain Digambar Aryika
3159Aryika Shri 105 Viprabhashree Mata Ji 1982Jain Digambar Aryika
3156Aryika Shri 105 Viprashree Mata Ji 1978Jain Digambar Aryika
2364Aryika Shri 105 Vipulmati Mata Ji 1970Jain Digambar Aryika
7152Aryika Shri 105 Vipulshri Mata ji 1986Jain Digambar AryikaCurrently Active
3170Aryika Shri 105 Viradshree Mata JiJain Digambar Aryika
3163Aryika Shri 105 Virakshanashree Mata Ji 1987Jain Digambar Aryika
3152Aryika Shri 105 Viramyashree Mata Ji 1981Jain Digambar Aryika
1701Aryika Shri 105 Viratimati Mata Ji 1979Jain Digambar Aryika
3168Aryika Shri 105 Viratshree Mata Ji 1965Jain Digambar Aryika
3161Aryika Shri 105 Visanyojnashree Mata Ji 1988Jain Digambar Aryika
2361Aryika Shri 105 Vishadmati Mata Ji 1969Jain Digambar Aryika
3144Aryika Shri 105 Vishakhashree Mata Ji 1976Jain Digambar Aryika
7155Aryika Shri 105 Vishamshri Mata ji(Banswada)Jain Digambar AryikaCurrently Active
3120Aryika Shri 105 Vishashree Mata Ji 1959Jain Digambar Aryika
2668Aryika Shri 105 Vishistmati Mata Ji 1979Jain Digambar Aryika
7167Aryika Shri 105 Vishreyshri Mata ji 1984Jain Digambar AryikaCurrently Active
2437Aryika Shri 105 Vishuddhmati Mata Ji 1929Jain Digambar AryikaSallekhana Taken
1940Aryika Shri 105 Vishudhmati Mata Ji 1975Jain Digambar Aryika
3140Aryika Shri 105 Vishwasshree Mata Ji 1981Jain Digambar Aryika
3182Aryika Shri 105 Visubratashree Mata JiJain Digambar Aryika
7158Aryika Shri 105 Vitapshri Mata ji (Anwa)Jain Digambar Aryika
3147Aryika Shri 105 Vivakshashree Mata Ji 1975Jain Digambar Aryika
3131Aryika Shri 105 Viviktshree Mata Ji 1983Jain Digambar Aryika
3160Aryika Shri 105 Viyojnashree Mata Ji 1979Jain Digambar Aryika
3132Aryika Shri 105 Viyuktshree Mata Ji 1983Jain Digambar Aryika
2990Aryika Shri 105 Vyaakhyashree Mata Ji 1979Jain Digambar Aryika
759Aryika Shri Diyvamati MatajiJain Digambar Aryika
7180Aryika Shri Subodhmati Mata JiJain Digambar AryikaSallekhana Taken
1998Ayrika Shri 105 Saraswati Mata ji,1949Jain Digambar Aryika
4053Balacharya Shri 108 Bhadrabahu Sagar Ji MaharajJain Digambar Acharyas
3208Balacharya Shri 108 Siddhesen Ji Maharaj 1943Jain Digambar Acharyas
3546Balacharya Shri Jinsen Ji Maharaj 1976Jain Digambar Acharyas
3545Balacharya Shri Moksh Sagar Ji Maharaj 1962Jain Digambar Acharyas
3544Balacharya Shri Saiyam Sagar Ji Maharaj 1953Jain Digambar Acharyas
3547Balacharya Shri Suratn Ji Maharaj 1986Jain Digambar Acharyas
2821Balyogi Rashtrashant Girnar Sagar Ji MaharajJain Digambar Muni
3721Champat Rai Jain
752Charitrachakravarti Acharya Shri Shanti Sagar Ji Maharaj 1872Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
4079Demo Lineage 2
4832Dr.(Prof)Shanti Jain
6495Elacharya Shri 108 Kirtisagar Ji Maharaj20th Century Jain Digambar Acharyas, Jain Digambar Acharyas+91-6207061691 - Gunmala Jain +91-6202734624- Gunmala Jain 2 +91-9175769613 - Subash Mahajan
2235Elacharya Shri 108 Kshama Bhushan Ji Maharaj 1937Jain Digambar Acharyas
2237Elacharya Shri 108 Nishank Bhushan Ji Maharaj 1935Jain Digambar AcharyasSallekhana Taken
3550Elacharya Shri Arunsen Ji Maharaj 1944Jain Digambar MuniSallekhana Taken
3548Elacharya Shri Trilokbhusan Ji Maharaj LalitpurJain Digambar Acharyas
3329Gadni Aryika Shri 105 Gurunandni Mata Ji 1976Jain Digambar Aryika
4362Gadni Aryika Shri 105 Pragyamati Mata JiJain Digambar Aryika
7002Gadni Aryika Shri 105 Sangam mati Mata JiJain Digambar AryikaCurrently Active
7236Gadni Aryika Shri 105 Saraswati Mata ji 1961Jain Digambar Aryika
4369Gadni Aryika Shri 105 Saubhagyamati Mata JiJain Digambar Aryika
5511Gadni Aryika Shri 105 Syadvadmati Mata ji(1953)Jain Digambar AryikaSallekhana Taken
5636Gadni Aryika Shri 105 Yashasvini Mata jiJain Digambar Aryika
4937Gadni Pramukh Aryika Shri 105 Vijayamati Mata Ji 1928Jain Digambar AryikaSallekhana Taken
2515Ganadhipati Ganadharacharya Shri 108 Kunthu Sagar Ji MaharajJain Digambar Acharyas
 1. Bal Bram. Anubhav Shastri Ji (Ankur) +91-9461055390
6625Ganani Pramukh Aryika Shri 105 Vimal Prabha Mata Ji 1951Jain Digambar Aryika
3767Ganesh Prasad Ji Varni
5527Ganini Aryika 105 Shrutmati Mataji 1950Jain Digambar Aryika
6167Ganini Aryika Shri 105 Jindevi Mata ji 1960Jain Digambar AryikaCurrently Active
4042Karmaveer Bhaurao Patil Jain
3988Karmayogi Peethadhish Swasti Shri Ravindrakirti Swami Ji
2900Muni Param Pujya 108 Shri Jaikirtiji Ji Maharaj 1971Jain Digambar Muni
 • संघ का संपर्क़ सूत्र (मोबाइल, फोन, ईमेल) - पंकज जैन — ०९८२०९५३१९८, अचल जैन — ०९८२१०७८२२३, युम काला — ०९७६९२७२४४४
7082Muni Shree 108 Antaratma Sagar Ji Maharaj 191720th Century Jain Digambar Muni, Jain Digambar MuniSallekhana Taken
6339Muni Shree 108 Antrang Sagar Ji Maharaj 196820th Century Jain Digambar Muni, Jain Digambar Muni
6343Muni Shree 108 Dhairya Sagar ji Maharaj 193420th Century Jain Digambar Muni, Jain Digambar Muni
1043Muni Shree 108 Pranamya Sagar Ji Maharaj 1975Jain Digambar Muni
3069Muni shree 108 Vishrant Sagar Ji Maharaj 1981Jain Digambar Muni
3017Muni shree Vidit Sagar Ji MaharajJain Digambar Muni
2869Muni Shri 108 Aachaar Sagar Ji Maharaj 1974Jain Digambar Muni
2853Muni Shri 108 Aachran Sagar Ji Maharaj 1985Jain Digambar Muni
5036Muni Shri 108 Aadi Sagar Ji MaharajJain Digambar MuniSallekhana Taken
5518Muni Shri 108 Aadi Sagar Ji Maharaj(Bamhori)Jain Digambar Muni
1632Muni Shri 108 Aagam Sagar Ji Maharaj 1976Jain Digambar MuniCurrently Active
2511Muni Shri 108 Aaradhya Sagar Ji Maharaj 1977Jain Digambar Muni
2500Muni Shri 108 Aastikya Sagar Ji Maharaj 1984Jain Digambar Muni
3263Muni Shri 108 Aatmanand Ji Maharaj 1959Jain Digambar Muni
2865Muni Shri 108 Aavashyak Sagar Ji Maharaj 1952Jain Digambar Muni
1251Muni Shri 108 Abhay Sagar Ji Maharaj 1960Jain Digambar MuniCurrently Active
7301Muni Shri 108 Abhed Sagar Ji MaharajJain Digambar MuniCurrently Active
1591Muni Shri 108 Abhinandan Sagar Ji Maharaj 1975Jain Digambar MuniCurrently Active
5868Muni Shri 108 Achal Sagar Ji Maharaj1976Jain Digambar MuniCurrently Active
2861Muni Shri 108 Achalnandi Ji Maharaj 1940Jain Digambar Muni
7304Muni Shri 108 Achel Sagar Ji MaharajJain Digambar MuniCurrently Active
2864Muni Shri 108 Adhyapan Sagar Ji Maharaj 1944Jain Digambar MuniSallekhana Taken
2868Muni Shri 108 Adhyyan Sagar Ji Maharaj 1943Jain Digambar Muni
1079Muni Shri 108 Aditya Sagar Ji Maharaj 198620th Century Jain Digambar Muni, Jain Digambar Muni
7303Muni Shri 108 Adol Sagar Ji MaharajJain Digambar MuniCurrently Active
7302Muni Shri 108 Agarbh Sagar Ji MaharajJain Digambar MuniCurrently Active
5925Muni Shri 108 Ajaysagar Ji Maharaj 196320th Century Jain Digambar Muni
2429Muni Shri 108 Ajit Sagar Ji Maharaj 1885Jain Digambar Muni
2391Muni Shri 108 Ajit Sagar Ji Maharaj 194320th Century Jain Digambar Muni, Jain Digambar Muni
1247Muni Shri 108 Ajit Sagar Ji Maharaj 1968Jain Digambar MuniCurrently Active
5531Muni Shri 108 Ajit Sagar Ji Maharaj(Koop Bhind)Jain Digambar Muni
1990Muni Shri 108 Amar Kirti Ji Maharaj 1974Jain Digambar Muni
4059Muni Shri 108 Ameya Sagar Ji Maharaj 1933Jain Digambar MuniSallekhana Taken
791Muni Shri 108 Amit Sagar Ji Maharaj 196320th Century Jain Digambar Muni, Jain Digambar MuniMohit Jain +91 75593 8946 8630130299 9252830005
5563Muni Shri 108 Amit Sagar Ji Maharaj 1963 (Digraj)20th Century Jain Digambar Muni, Jain Digambar Muni
2531Muni Shri 108 Amogh Kirti Ji Maharaj 1980Jain Digambar Muni
2862Muni Shri 108 Amogh Sagar Ji Maharaj 1947Jain Digambar Muni
1612Muni Shri 108 Anand Sagar Ji Maharaj 1978Jain Digambar MuniCurrently Active
5415Muni Shri 108 Anand Sagar Ji Maharaj(Delhi)Jain Digambar MuniSallekhana Taken
5865Muni Shri 108 Anant Sagar Ji Maharaj1971Jain Digambar MuniCurrently Active
2880Muni Shri 108 Anant sagarji Maharaj 1947Jain Digambar Muni
2818Muni Shri 108 Anmol Sagar Ji Maharaj 1930Jain Digambar Muni
2873Muni Shri 108 Anukaran Sagar Ji MaharajJain Digambar Muni
2186Muni Shri 108 AnumanSagar Ji Maharaj -1977Jain Digambar Muni
2474Muni Shri 108 Anupam Sagar Ji Maharaj 1986Jain Digambar Muni
2826Muni Shri 108 Anupamkirti Ji Maharaj 1944Jain Digambar Muni
3009Muni Shri 108 Anupamsagar Ji Maharaj 1968Jain Digambar Muni
2875Muni Shri 108 Anusharan Sagar Ji Maharaj 1991Jain Digambar Muni
2470Muni Shri 108 Anuttar Sagar Ji Maharaj 1977Jain Digambar Muni
1659Muni Shri 108 Apoorv Sagar Ji Maharaj 1959Jain Digambar MuniSallekhana Taken
1067Muni Shri 108 Apramit Sagar Ji Maharaj 1984Jain Digambar Muni
1089Muni Shri 108 Apurva Sagar Ji Maharaj 1966Jain Digambar Muni
1323Muni Shri 108 Arah Sagar Ji Maharaj 1976Jain Digambar MuniCurrently Active
2842Muni Shri 108 Argh Sagar Ji Maharaj 1935Jain Digambar Muni
2863Muni Shri 108 Arhant Sagar Ji Maharaj 1933Jain Digambar Muni
2491Muni Shri 108 Arijit Sagar Ji Maharaj 1983Jain Digambar Muni
2884Muni Shri 108 Arjava Sagar Ji MaharajJain Digambar Muni
1309Muni Shri 108 Arpit Sagar Ji Maharaj 1966Jain Digambar Muni
2130Muni Shri 108 Arunsagar Ji -196320th Century Jain Digambar Muni
7285Muni Shri 108 Astitva Sagar Ji MaharajJain Digambar MuniCurrently Active
2794Muni Shri 108 Atishay Sagar Ji Maharaj 1961Jain Digambar MuniCurrently Active
1600Muni Shri 108 Atul Sagar Ji Maharaj 1971Jain Digambar MuniCurrently Active
1318Muni Shri 108 Avichal Sagar Ji Maharaj 1981Jain Digambar MuniCurrently Active
1625Muni Shri 108 Bhaav Sagar Ji Maharaj 1976Jain Digambar MuniCurrently Active
5394Muni Shri 108 Bhadra Sagar Ji Maharaj(Jhalabad)Jain Digambar Muni
5596Muni Shri 108 Bhadrsagar Ji Maharaj 1935Jain Digambar MuniSallekhana Taken
6160Muni Shri 108 Bhaktisagar Ji Maharaj20th Century Jain Digambar Muni, Jain Digambar MuniSallekhana Taken
5214Muni Shri 108 Bhavya Sagar Ji Maharaj (Nainwa Rajasthan)Jain Digambar Muni
5407Muni Shri 108 Bhupendra Sagar Ji Maharaj(Rathoda)Jain Digambar MuniSallekhana Taken
5367Muni Shri 108 Bodh Sagar Ji Maharaj(Madkhera)Jain Digambar MuniSallekhana Taken
3499Muni Shri 108 Brahmadutt Sagar Ji Maharaj 1981Jain Digambar Muni
5397Muni Shri 108 Buddhi Sagar Ji Maharaj(Ballabhnagar)Jain Digambar Muni
5391Muni Shri 108 Chaaritra Sagar Ji Maharaj 1962Jain Digambar MuniSallekhana Taken
2372Muni Shri 108 Chandra Sagar Ji Maharaj (Nandgaon)Jain Digambar MuniSallekhana Taken
1488Muni Shri 108 Chandra Sagar Ji Maharaj 1956Jain Digambar MuniCurrently Active
2830Muni Shri 108 Chandragupt Sagar Ji Maharaj 1983Jain Digambar Muni
2375Muni Shri 108 Chandrakirti Ji Maharaj (Rajasthan)Jain Digambar MuniSallekhana Taken
1629Muni Shri 108 Chandraprabh Sagar Ji Maharaj 1966Jain Digambar MuniCurrently Active
3181Muni Shri 108 Charitra Sagar ji Maharaj 1936Jain Digambar MuniSallekhana Taken
5604Muni Shri 108 Charitrsagar Ji MhararajJain Digambar Muni
2793Muni Shri 108 Chinmay Sagar Ji Maharaj 1937Jain Digambar Muni
729Muni Shri 108 Chinmay Sagar Ji Maharaj 1961 (Junglewale Baba)20th Century Jain Digambar Muni, Jain Digambar MuniSallekhana Taken
1461Muni Shri 108 Chinmayanand Ji Maharaj 1943Jain Digambar Muni
2845Muni Shri 108 Chintan Sagar Ji Maharaj 1986Jain Digambar Muni
2808Muni Shri 108 Darshit Sagar Ji Maharaj 1955Jain Digambar Muni
5285Muni Shri 108 Daya Sagar Ji Maharaj(Badun)Jain Digambar Muni
1381Muni Shri 108 Devdhar Sagar Ji Maharaj 1953Jain Digambar Muni
2537Muni Shri 108 Devendra Sagar Ji Maharaj 1943Jain Digambar MuniSallekhana Taken
2541Muni Shri 108 Devesh Sagar Ji Maharaj 1935Jain Digambar MuniSallekhana Taken
2545Muni Shri 108 Devkant Sagar Ji Maharaj 1935Jain Digambar Muni
1945Muni Shri 108 Devprabha Sagar Ji Maharaj,1934Jain Digambar Muni
5702Muni Shri 108 Devsagar Ji Maharaj 1944Jain Digambar MuniSallekhana Taken
4001Muni Shri 108 Dhairyanandi ji Maharaj20th Century Jain Digambar Muni, Jain Digambar Muni
2373Muni Shri 108 Dharamsagar Ji Maharaj 1957Jain Digambar MuniSallekhana Taken
1441Muni Shri 108 Dharm Sagar Ji Maharaj 1976Jain Digambar MuniCurrently Active
2903Muni Shri 108 Dharmabhushan Ji Maharaj 1943Jain Digambar Muni
5580Muni Shri 108 Dharmsagar Ji Maharaj 1942Jain Digambar Muni
1369Muni Shri 108 Dhawal Sagar Ji Maharaj 1972Jain Digambar MuniCurrently Active
1639Muni Shri 108 Dheer Sagar Ji Maharaj 1962Jain Digambar MuniSallekhana Taken
3317Muni Shri 108 Dhyananand Ji Maharaj 1956Jain Digambar Muni
2870Muni Shri 108 Divy Sagar Ji Maharaj 1973Jain Digambar Muni
1303Muni Shri 108 Durlabh Sagar Ji Maharaj 1978Jain Digambar MuniCurrently Active
5519Muni Shri 108 Gomatsagar Ji Maharaj 194720th Century Jain Digambar Muni, Jain Digambar MuniSallekhana Taken
5441Muni Shri 108 Gun Sagar Ji Maharaj(Umapuri)Jain Digambar Muni
5566Muni Shri 108 Gunsagar Ji Maharaj 1942Jain Digambar MuniSallekhana Taken
3243Muni Shri 108 Gyananand Ji Maharaj 1957Jain Digambar Muni
1020Muni Shri 108 Hitendra Sagar Ji Maharaj, 1977Jain Digambar Muni
5041Muni Shri 108 Jai Sagar Ji MaharajJain Digambar Muni
5632Muni Shri 108 Jayant Sagar Ji Maharaj20th Century Jain Digambar Muni, Jain Digambar MuniSallekhana Taken
3314Muni Shri 108 Jinanand Ji MaharajJain Digambar Muni
5437Muni Shri 108 Jinendra Sagar Ji Maharaj 1914Jain Digambar Muni
4070Muni Shri 108 Kirti Sagar Ji MaharajJain Digambar MuniSallekhana Taken
909Muni Shri 108 Kshama Sagar Ji Maharaj 1957Jain Digambar MuniSallekhana Taken
1862Muni Shri 108 Kshem Sagar Ji Maharaj,1964Jain Digambar MuniCurrently Active
1216Muni Shri 108 Kunthu Sagar Ji Maharaj 1977Jain Digambar Muni
1666Muni Shri 108 Maardav Sagar Ji Maharaj 1962Jain Digambar MuniCurrently Active
1293Muni Shri 108 Maha Sagar Ji Maharaj 1973Jain Digambar MuniCurrently Active
5857Muni Shri 108 Mahatisagar Ji Maharaj 193820th Century Jain Digambar MuniSallekhana Taken
5370Muni Shri 108 Mahendra Sagar Ji Maharaj(Palai Tonk)Jain Digambar MuniSallekhana Taken
2824Muni Shri 108 Mahima Sagar Ji Maharaj 1973Jain Digambar Muni
1609Muni Shri 108 Malli Sagar Ji Maharaj 1972Jain Digambar MuniCurrently Active
5429Muni Shri 108 Malli Sagar Ji Maharaj(Sadlaga)Jain Digambar MuniSallekhana Taken
2374Muni Shri 108 Mallisagar Ji Maharaj (Nandgaon)Jain Digambar Muni
2448Muni Shri 108 Manogya Sagar Ji Maharaj 1948Jain Digambar Muni
4826Muni Shri 108 Maryada Sagar Ji Maharaj 1935Jain Digambar MuniShailendra Jain : +91-6378330406
2548Muni Shri 108 Namit Sagar Ji MaharajJain Digambar Muni+91 89701 86960 +91 93894 00927 +91 96898 91194    
2737Muni Shri 108 Navinandiji Sagar Ji Maharaj 1977Jain Digambar Muni
1525Muni Shri 108 Neeraj Sagar Ji Maharaj 1986Jain Digambar MuniCurrently Active
1580Muni Shri 108 Nemi Sagar Ji Maharaj 1977Jain Digambar MuniCurrently Active
5514Muni Shri 108 Nemi Sagar Ji Maharaj(Chapakmuniraj)Jain Digambar Muni
5523Muni Shri 108 Nemi Sagar Ji Maharaj(Tada)Jain Digambar Muni
4039Muni Shri 108 Nemidutt Sagar Ji Maharaj 1946Jain Digambar MuniSallekhana Taken
7222Muni Shri 108 Nijanand Ji MaharajJain Digambar MuniCurrently Active
1180Muni Shri 108 Niklank Sagar Ji Maharaj 1984Jain Digambar MuniSallekhana TakenAyush Jain : 8827311747
2694Muni Shri 108 Niraashrav Sagar Ji Maharaj 1981Jain Digambar MuniCurrently Active
1347Muni Shri 108 Niradoshsagarji Maharaj 1967Jain Digambar MuniCurrently Active
1552Muni Shri 108 Nirag Sagar Ji Maharaj 1982Jain Digambar MuniCurrently Active
2697Muni Shri 108 Nirakar Sagar Ji Maharaj 1985Jain Digambar MuniCurrently Active
1255Muni Shri 108 Nirakul Sagar Ji Maharaj 1982Jain Digambar MuniCurrently Active
2688Muni Shri 108 Niralas Sagar Ji Maharaj 1983Jain Digambar MuniCurrently Active
1260Muni Shri 108 Niramayasagarji Maharaj 1976Jain Digambar Muni
2709Muni Shri 108 Niranjan Sagar Ji Maharaj 1983Jain Digambar MuniCurrently Active
1340Muni Shri 108 Nirapadasagarji Maharaj 1982Jain Digambar MuniCurrently Active
1550Muni Shri 108 Nirbhik Sagar Ji Maharaj 1977Jain Digambar MuniCurrently Active
2687Muni Shri 108 Nirbhrant Sagar Ji Maharaj 1987Jain Digambar MuniCurrently Active
3484Muni Shri 108 Nirdosh Sagar Ji Maharaj 196320th Century Jain Digambar Muni, Jain Digambar Muni
7095Muni Shri 108 Nirgranth Sagar Ji MaharajJain Digambar MuniCurrently Active
2684Muni Shri 108 Nirgranth Sagar Ji Maharaj 1989Jain Digambar MuniCurrently Active
1574Muni Shri 108 Nirih Sagar Ji Maharaj 1978Jain Digambar MuniCurrently Active
2712Muni Shri 108 Nirlep Sagar Ji Maharaj 1990Jain Digambar MuniCurrently Active
1343Muni Shri 108 Nirlobh sagarji Maharaj 1970Jain Digambar MuniCurrently Active
2703Muni Shri 108 Nirmaan Sagar Ji Maharaj 1971Jain Digambar MuniCurrently Active
1399Muni Shri 108 Nirmad Sagar Ji Maharaj 1984Jain Digambar MuniCurrently Active
5291Muni Shri 108 Nirmal Sagar Ji Maharaj(Tonk)Jain Digambar Muni
7107Muni Shri 108 Nirmoh Sagar Ji MaharajJain Digambar MuniCurrently Active
1519Muni Shri 108 Nirmoh Sagar Ji Maharaj 1973Jain Digambar MuniCurrently Active
1142Muni Shri 108 Nirnay Sagar Ji Maharaj 1969Jain Digambar Muni
1263Muni Shri 108 Nirogsagarji Maharaj 1976Jain Digambar Muni
1220Muni Shri 108 Nirupamsagarji Maharaj 1978Jain Digambar Muni
5424Muni Shri 108 Nirvan Sagar Ji Maharaj(Umarmara)Jain Digambar Muni
1231Muni Shri 108 Nirveg Sagar Ji MaharajJain Digambar MuniCurrently Active
7098Muni Shri 108 Nirvikalp Sagar Ji MaharajJain Digambar MuniCurrently Active
7104Muni Shri 108 Nisang Sagar Ji MaharajJain Digambar MuniCurrently Active
1554Muni Shri 108 Nisarg Sagar Ji Maharaj 1977Jain Digambar MuniCurrently Active
1507Muni Shri 108 Nischal Sagar Ji Maharaj 1972Jain Digambar MuniCurrently Active
2706Muni Shri 108 Nishank Sagar Ji Maharaj 1984Jain Digambar MuniCurrently Active
2700Muni Shri 108 Nishchint Sagar Ji Maharaj 1987Jain Digambar MuniCurrently Active
1522Muni Shri 108 Nishkaam Sagar Ji Maharaj 1980Jain Digambar MuniCurrently Active
1298Muni Shri 108 Nishkamp Sagar Ji Maharaj 1982Jain Digambar MuniCurrently Active
1402Muni Shri 108 Nishpand Sagar Ji Maharaj 1969Jain Digambar MuniCurrently Active
1500Muni Shri 108 Nispaksh Sagar Ji Maharaj 1975Jain Digambar MuniCurrently Active
1547Muni Shri 108 Nisprah Sagar Ji Maharaj 1976Jain Digambar MuniCurrently Active
3514Muni Shri 108 Nispruha Sagar Ji Maharaj 1944Jain Digambar MuniSallekhana Taken
2792Muni Shri 108 Nispruha Sagar Ji Maharaj 1944Jain Digambar Muni
1527Muni Shri 108 Nissang Sagar Ji Maharaj 1981Jain Digambar MuniCurrently Active
1602Muni Shri 108 Nissim Sagar Ji Maharaj 1983Jain Digambar Muni
1504Muni Shri 108 Niswarth Sagar Ji Maharaj 1973Jain Digambar MuniCurrently Active
7101Muni Shri 108 Nivratt Sagar Ji MaharajJain Digambar MuniCurrently Active
1327Muni Shri 108 Niyam Sagar Ji Maharaj 1957Jain Digambar MuniCurrently Active
6395Muni Shri 108 Om Sagar Ji Maharaj (Parsola)20th Century Jain Digambar Muni, Jain Digambar MuniSallekhana Taken
1560Muni Shri 108 Omkaar Sagar Ji Maharaj 1982Jain Digambar MuniCurrently Active
1661Muni Shri 108 Paavan Sagar Ji Maharaj 1966Jain Digambar MuniCurrently Active
1614Muni Shri 108 Paay Sagar Ji Maharaj 1969Jain Digambar MuniSallekhana Taken
2843Muni Shri 108 Padamesh Sagar Ji Maharaj 1952Jain Digambar Muni
5030Muni Shri 108 Padm Sagar Ji Maharaj (Rajasthan)Jain Digambar MuniSallekhana Taken
1227Muni Shri 108 Padm Sagar Ji Maharaj 1963Jain Digambar Muni
5698Muni Shri 108 Padmeshsagar Ji Maharaj 1952
6229Muni Shri 108 Padmkirti Sagar Ji Maharaj(Dhariyabad)Jain Digambar Muni
6226Muni Shri 108 Param Sagar Ji MaharajJain Digambar Muni
6233Muni Shri 108 Paramanand Sagar Ji Maharaj(Village Alas)Jain Digambar Muni
4077Muni Shri 108 Parmaatm Sagar Ji MaharajJain Digambar MuniSallekhana Taken
5591Muni Shri 108 Parshwasagar Ji Maharaj 1939Jain Digambar Muni
1564Muni Shri 108 Pavitra Sagar Ji Maharaj 1961Jain Digambar Muni
3320Muni Shri 108 Pavitranand Ji Maharaj 1979Jain Digambar Muni
2827Muni Shri 108 Pawan Sagar Ji Maharaj 1943Jain Digambar Muni
6321Muni Shri 108 Pawan Sagar Ji Maharaj 196620th Century Jain Digambar Muni, Jain Digambar Muni
2811Muni Shri 108 Pawankirti Ji Maharaj 1972Jain Digambar Muni
2427Muni Shri 108 Pihitsharava Ji Maharaj 1958Jain Digambar MuniSallekhana Taken
3323Muni Shri 108 Prabal Sagar Ji Maharaj 1971Jain Digambar Muni
 • प्रबल पुरुषार्थी चेरिटेबल ट्रस्ट श्रीमान कुमार भाई त्रिशला बैन शाह भावनगर परम संरक्षक (अध्यक्ष पालीताणा शत्रुंजय तीर्थ) 9426205163
 • श्रीमान सुशीलजी ममता जी जैन गाजियाबाद निर्देशक 9810031668
 • श्रीमान जे. के. जैन,रेखा जी जैन मुख्यसलाहकार (महासंघ) रोहिणी दिल्ली 9810163024
 • श्रीमान अशोक जी सरोज जी हुमड जैन अध्यक्ष, विलेपार्ले मुंबई 9820030990
 • श्रीमान राजीव जी लता जी जैन कार्याध्यक्ष, मुरादाबाद 9412245572
 • श्रीमान जनक भाई सेजल बेन शाह सूरत गुजरात उपाध्यक्ष 9825225119
 • श्रीमान हिमांशुभाई अलका बेन शाह जैन महामंत्री,भरूच 9824175799
 • श्रीमान सुनील जी पूनम बेन जैन संयुक्त मंत्री 9312275234
 • श्रीमान सुभाष जी मधुबेन जैन् मंत्री जी बापू नगर अहमदाबाद गुजरात 9512788754
 • श्रीमान सुरेश जैन जी जैन पदमावत उदयपुर राजस्थान कोषाध्यक्ष 9414160544
 • श्रीमान मनीष भाई जी शांतिलाल जी जैन चिबोडीया गोरेगांव मुम्बई मुख्य ट्रस्टी 9769911476
 • श्रीमान राहुलजी केसरी मल जी जैन चित्तौड़ा ऑडिटर (सी .ए) उदयपुर। 9462700179
 • श्रीमान नरेशचंद्र जी गीता देवी जी चित्तौड़ा उदयपुर राजस्थान 9413120323
 • श्रीमान गौरव जी पवन जी जैन शान्ति मौहल्ला दिल्ली । 98682 03162
 • श्रीमान सन्तोष जी आशा जी गोदावत जैन उदयपुर 94133 18580
 • श्रीमान चन्द्र शेखर जी जैन करनाल हरियाणा 94160 32024
 • श्रीमान राजवीर जी प्रिया जी जैन रोहिणी दिल्ली 98116 92412
 • श्रीमान महेंद्र जी मनीषा जी जैन सांवलकर ठाणे मुम्बई महाराष्ट्र 9821049937
 • श्रीमान नीरज जी जैन चांदी वाले अशोक विहार दिल्ली 9810898238
 • श्रीमान राजेश जैन सोनीपत हरियाणा 9729005853
 • श्रीमान तरूण भाई जी सुनीता जी जैन दोशी आणन्द गुजरात 98240 76506
 • हिमांशु भाई अलवर राजस्थान 9351507534
 • श्रीमान मनीष भाई सकरावत मुम्बई 98204190966
 • श्रीमान राजू भाई जमनालाल जी पेट्रोल पंप वाले चावण्ड उदयपुर राजस्थान 99821 79363
 • श्रीमान अमित भाई एकता बेन जी जैन शाह उमरेठ आंणद गुजरात 9427056352
 • श्रीमान शुभम् जी जैन शामली उत्तर प्रदेश 9012 666000
 • श्रीमान महेंद्र जी मधु देवी जैन शाह अहमदाबाद गुजरात 9824064422
 • श्रीमान इन्द्र लाल जी लीला देवी जैन साकीनाका मुम्बई 9137867608
 • श्रीमान प्रकाश भाई प्रिया बेन गांधी सूरत गुजरात 9824100735
 • संभव जैन नरेश जी जैन बिलासपुर रामपुर उत्तर प्रदेश 99177830670
 • श्रीमान अनल जी राजेश जी वकील साहब रायगढ़ छत्तीसगढ़ 8103 77045 श्रीमान जितेंद्र ममता जी डॉन कटक उड़ीसा 93337297154 ( रत्नत्रय परिवार 108प्रबल महासंघ) समस्त जैन समाज भारत संघ संपर्क - 9172182334 mukesh ambani seva me hajir मुकेश अंबानी 9558667059
 • संघसंचालक अनिल जैन वन्दना जैन आगरकर 09421789595 06360916093
1483Muni Shri 108 Prabhaat Sagar Ji Maharaj 1971Jain Digambar MuniCurrently Active
2801Muni Shri 108 Prabhav Sagar Ji Maharaj 1944Jain Digambar Muni
2799Muni Shri 108 Prabhav Sagar Ji Maharaj 1947Jain Digambar Muni
1314Muni Shri 108 Prabodh Sagar Ji Maharaj 1974Jain Digambar MuniCurrently Active
5843Muni Shri 108 Prabuddh Sagar Ji Maharaj1971Jain Digambar MuniCurrently Active
5562Muni Shri 108 Prabudhsagar Ji Maharaj 1942Jain Digambar MuniSallekhana Taken
2633Muni Shri 108 Pragalbh Sagar Ji Maharaj 1960Jain Digambar Muni
3267Muni Shri 108 Pragyanand Ji Maharaj 1958Jain Digambar Muni
3260Muni Shri 108 Pragyanand Ji Maharaj 1986Jain Digambar Muni
2153Muni Shri 108 Pragyasagar Ji Maharaj - 1972Jain Digambar Muni
2920Muni Shri 108 Prakshal Sagar Ji Maharaj 1941Jain Digambar Muni
869Muni Shri 108 Praman Sagarji Maharaj 1967Jain Digambar MuniCurrently Active
7284Muni Shri 108 Pramudit Sagar Ji Maharaj(Jabalpur)Jain Digambar MuniCurrently Active
1129Muni Shri 108 Pramukh Sagar Ji Maharaji 1973Jain Digambar Muni
2554Muni Shri 108 Pranat Sagar Ji Maharaj 1978Jain Digambar Muni
2518Muni Shri 108 Pranav Sagar Ji Maharaj 1984Jain Digambar Muni
2514Muni Shri 108 Pranay Sagar Ji Maharaj 1982Jain Digambar Muni
2502Muni Shri 108 Praneet Sagar Ji Maharaj 1984Jain Digambar Muni
2557Muni Shri 108 Pranut Sagar Ji Maharaj 1993Jain Digambar Muni
1169Muni Shri 108 Prasad Sagar Ji Maharaj 1984Jain Digambar Muni
2791Muni Shri 108 Prasang Sagar Ji Maharaj 1982Jain Digambar Muni
1198Muni Shri 108 Prasham Sagar Ji Maharaj 1937Jain Digambar Muni
2455Muni Shri 108 Prasham Sagar Ji Maharaj 1977Jain Digambar Muni
5581Muni Shri 108 Prashamsagar Ji Maharaj 1947Jain Digambar Muni
4490Muni Shri 108 Prashant Sagar Ji Maharaj 1955Jain Digambar Muni
1385Muni Shri 108 Prashant Sagar Ji Maharaj 1961Jain Digambar MuniCurrently Active
5605Muni Shri 108 Prashantsagar Ji Maharaj 1963Jain Digambar Muni
1425Muni Shri 108 Prashast Sagar Ji Maharaj 1975Jain Digambar MuniCurrently Active
3250Muni Shri 108 Prashmanand Ji Maharaj 1978Jain Digambar Muni
3214Muni Shri 108 Pratham Sagar Ji Maharaj 1986Jain Digambar Muni
5649Muni Shri 108 Prathamanand Ji MaharajJain Digambar Muni
2457Muni Shri 108 Pratyaksh Sagar Ji Maharaj 1965Jain Digambar MuniSallekhana Taken
1657Muni Shri 108 Pravachan Sagar Ji Maharaj 1960Jain Digambar MuniSallekhana Taken
1467Muni Shri 108 Prayog Sagar Ji Maharaj 1974Jain Digambar MuniCurrently Active
1410Muni Shri 108 Pujya Sagar Ji Maharaj 1970Jain Digambar MuniCurrently Active
7283Muni Shri 108 Pulkit Sagar Ji Maharaj(Bhilwara)Jain Digambar MuniCurrently Active
3310Muni Shri 108 Punyanand Ji Maharaj 1950Jain Digambar Muni
1176Muni Shri 108 Puraad Sagar Ji Maharaj 1967Jain Digambar Muni
2521Muni Shri 108 Puran Sagar Ji Maharaj 1975Jain Digambar MuniCurrently Active
5414Muni Shri 108 Purn Sagar Ji Maharaj(Kundalgarh)Jain Digambar Muni
1653Muni Shri 108 Pushpdant Sagar Ji Maharaj 1955Jain Digambar MuniSallekhana Taken
4066Muni Shri 108 Puspdant Sagar Ji Maharaj 1865Jain Digambar MuniSallekhana Taken
5288Muni Shri 108 Puspdant Sagar Ji Maharaj(Mauzmabad )Jain Digambar Muni
5433Muni Shri 108 Ravi Sagar Ji MaharajJain Digambar Muni
2950Muni Shri 108 Ravinandiji Maharaj 1960Jain Digambar Muni
1586Muni Shri 108 Rishabh Sagar Ji Maharaj 1969Jain Digambar MuniCurrently Active
2598Muni Shri 108 Saadhya Sagar Ji Maharaj 1987Jain Digambar Muni
2563Muni Shri 108 Saamya Sagar Ji Maharaj 1989Jain Digambar Muni
2607Muni Shri 108 Saaraswat Sagar Ji Maharaj 1998Jain Digambar Muni
2582Muni Shri 108 Saday Sagar Ji Maharaj 1986Jain Digambar Muni
2611Muni Shri 108 Sadbhaav Sagar Ji Maharaj 1986Jain Digambar Muni
2788Muni Shri 108 Sahajsagar Ji Maharaj 1965Jain Digambar Muni
2844Muni Shri 108 Sahishnu Sagar Ji Maharaj 1935Jain Digambar Muni
5294Muni Shri 108 Saiyam Sagar Ji Maharaj(Bundi)Jain Digambar MuniSallekhana Taken
3311Muni Shri 108 Saiyamanand Ji Maharaj 1959Jain Digambar Muni
2855Muni Shri 108 Saiyamnandi Ji MaharajJain Digambar Muni
2617Muni Shri 108 Saiyat Sagar Ji Maharaj 1973Jain Digambar Muni
2620Muni Shri 108 Sakshya Sagar Ji Maharaj 1979Jain Digambar Muni
5425Muni Shri 108 Samadhi Sagar Ji MaharajJain Digambar Muni
3137Muni Shri 108 Samarpan Kirtiji Maharaj 1945Jain Digambar Muni
2849Muni Shri 108 Samarpan Sagar Ji Maharaj 1935Jain Digambar Muni
2566Muni Shri 108 Samarth Sagar Ji Maharaj 1985Jain Digambar Muni
5583Muni Shri 108 Samatasagar Ji Maharaj 1937Jain Digambar Muni
2576Muni Shri 108 Samatva Sagar Ji Maharaj 1984Jain Digambar Muni
695Muni Shri 108 Samay Sagar Ji Maharaj 195820th Century Jain Digambar Muni, Jain Digambar MuniCurrently Active
4375Muni Shri 108 Sambhav Sagar Ji Maharaj 1944Jain Digambar MuniSallekhana Taken
1284Muni Shri 108 Sambhav Sagar Ji Maharaj 1971Jain Digambar Muni
5571Muni Shri 108 Sambuddh Sagar Ji Maharaj1975Jain Digambar Muni
2629Muni Shri 108 Sampannkirti Sagar Ji Maharaj 1943Jain Digambar MuniSallekhana Taken
7287Muni Shri 108 Sampark Sagar Ji MaharajJain Digambar MuniCurrently Active
7372Muni Shri 108 Sampragya Sagar Ji Maharaj 2000Jain Digambar MuniCurrently Active
7286Muni Shri 108 Sampujya Sagar Ji MaharajJain Digambar MuniCurrently Active
2579Muni Shri 108 Sampurna Sagar Ji Maharaj 1988Jain Digambar Muni
1529Muni Shri 108 Samras Sagar Ji Maharaj 1976Jain Digambar MuniCurrently Active
978Muni Shri 108 Samta Sagar Ji Maharaj 196220th Century Jain Digambar Muni
5418Muni Shri 108 Samta Sagar Ji Maharaj(Madkhera)Jain Digambar Muni
7288Muni Shri 108 Samvigya Sagar Ji Maharaj 1985Jain Digambar MuniCurrently Active
1217Muni Shri 108 Sandhansagar Ji Maharaj 1976Jain Digambar Muni
2616Muni Shri 108 Sanjayant Sagar Ji Maharaj 1989Jain Digambar Muni
3133Muni Shri 108 Sankalp Bhushan Ji Maharaj 1947Jain Digambar Muni
2601Muni Shri 108 Sankalp Sagar Ji Maharaj 1981Jain Digambar Muni
5033Muni Shri 108 Sanmati Sagar Ji MaharajJain Digambar MuniSallekhana Taken
1537Muni Shri 108 Sanskar Sagar Ji Maharaj 1978Jain Digambar MuniCurrently Active
5684Muni Shri 108 Sanskar Sagar Ji Maharaj1983Jain Digambar Muni
5577Muni Shri 108 Sanyamsagar Maharaj 1933Jain Digambar MuniSallekhana Taken
1663Muni Shri 108 Saral Sagar Ji Maharaj 1957Jain Digambar MuniCurrently Active
5543Muni Shri 108 Saralsagar Ji Maharaj 1990Jain Digambar MuniSatish Bhaiyaa (Kupwad) : 9764001008
2560Muni Shri 108 Sarvaarth Sagar Ji Maharaj 1991Jain Digambar Muni
3247Muni Shri 108 Sarvanand Ji Maharaj 1947Jain Digambar Muni
1257Muni Shri 108 Saumyasagarji Maharaj 1978Jain Digambar Muni
1007Muni Shri 108 Saurabh Sagar Ji Maharaj 197020th Century Jain Digambar Muni
2854Muni Shri 108 Saurabhnandi Ji Maharaj 1991Jain Digambar Muni
2876Muni Shri 108 Sehaj Sagar Ji Maharaj 1965Jain Digambar Muni
2570Muni Shri 108 Sehaj Sagar Ji Maharaj 1979Jain Digambar Muni
1637Muni Shri 108 Sehaj Sagar Ji Maharaj 1980Jain Digambar MuniCurrently Active
3299Muni Shri 108 Sehjanand Ji Maharaj 1934Jain Digambar Muni
1152Muni Shri 108 Shail Sagar Ji Maharaj 1986Jain Digambar Muni
1651Muni Shri 108 Shanti Sagar Ji Maharaj 1973Jain Digambar MuniSallekhana Taken
5564Muni Shri 108 Shantisagar Ji Maharaj 1960(Chipari)Jain Digambar Muni
3809Muni Shri 108 Shantisen Ji Maharaj (Shirdi)Jain Digambar MuniSallekhana Taken
1607Muni Shri 108 Shashvat Sagar Ji Maharaj 1957Jain Digambar Muni
5985Muni Shri 108 Shashwatsagar Ji Maharaj 197820th Century Jain Digambar Muni, Jain Digambar Muni
5299Muni Shri 108 Sheetal Sagar Ji Maharaj(Veerpur Raisen)Jain Digambar MuniSallekhana Taken
1186Muni Shri 108 Sheetalsagarji Maharaj 1976Jain Digambar Muni
3253Muni Shri 108 Shivanand Ji Maharaj 1985Jain Digambar Muni
2860Muni Shri 108 Shivdutt Sagar Ji Maharaj 1990Jain Digambar Muni
3257Muni Shri 108 Shraddhanand Ji Maharaj 1987Jain Digambar Muni
1189Muni Shri 108 Shramanasagarji Maharaj 1981Jain Digambar Muni
2856Muni Shri 108 Shramannandi Ji MaharajJain Digambar Muni
5584Muni Shri 108 Shravansagar Ji Maharaj 1935Jain Digambar MuniSallekhana Taken
2653Muni Shri 108 Shrestha Sagar Ji Maharaj 1943Jain Digambar MuniSallekhana Taken
4057Muni Shri 108 Shrestha Sagar Ji Maharaj 1961Jain Digambar Muni
5862Muni Shri 108 Shreyansh Sagar Ji Maharaj 1967Jain Digambar MuniCurrently Active
1346Muni Shri 108 Shreyash Sagar Ji Maharaj 1954Jain Digambar Muni
2991Muni Shri 108 Shri Vijaybhadra Ji Maharaj 1937Jain Digambar Muni
3115Muni shri 108 Shribhadraji Maharaj 1936Jain Digambar Muni
5579Muni Shri 108 Shribhadrasagar Ji Maharaj (1934)Jain Digambar MuniSallekhana Taken
2431Muni Shri 108 Shrut Sagar Ji MaharajJain Digambar Muni
5040Muni Shri 108 Shrut Sagar Ji MaharajJain Digambar MuniSallekhana Taken
3487Muni Shri 108 Shrutansh Sagar Ji Maharaj 1943Jain Digambar MuniSallekhana Taken
5603Muni Shri 108 Shrutsagar Ji Maharaj 1945Jain Digambar Muni
4048Muni Shri 108 Shubham Kirti Ji MaharajJain Digambar Muni
4499Muni Shri 108 Shudhatm Sagar Ji Maharaj 1995Jain Digambar Muni
6349Muni Shri 108 Shudhhopyogi Sagar Ji Maharaj1997Jain Digambar Muni
3148Muni Shri 108 Siddhakirtiji Maharaj 1940Jain Digambar Muni
5590Muni Shri 108 Siddhantsagar Ji Maharaj 1950Jain Digambar Muni
5997Muni Shri 108 Sidhsagar Ji Maharaj 195120th Century Jain Digambar Muni, Jain Digambar Muni
2604Muni Shri 108 Somya Sagar Ji Maharaj 1996Jain Digambar Muni
1622Muni Shri 108 Somya Sagar Ji Maharaj,1937Jain Digambar Muni
1642Muni Shri 108 Subrat Sagar Ji Maharaj 1973Jain Digambar MuniCurrently Active
2462Muni Shri 108 Subrat Sagar Ji Maharaj 1977Jain Digambar Muni
5213Muni Shri 108 Subuddhi Sagar Ji Maharaj (Pratapgarh)Jain Digambar MuniSallekhana Taken
927Muni Shri 108 Sudha Sagar Ji Maharaj 1956Jain Digambar Muni
3154Muni Shri 108 Sudharma Kirtiji Maharaj 1942Jain Digambar Muni
5586Muni Shri 108 Sudharmsagar Ji Maharaj (Karadga) 1961Jain Digambar MuniSallekhana Taken
5597Muni Shri 108 Sudharmsagar Ji Maharaj (Shirati) 1985Jain Digambar Muni
6244Muni Shri 108 Sudharmsagar Ji Maharaj 194620th Century Jain Digambar Muni, Jain Digambar Muni
4056Muni Shri 108 Sudheendra Sagar Ji MaharajJain Digambar Muni
7087Muni Shri 108 Suhit Sagarji Maharaj 195820th Century Jain Digambar MuniCurrently Active
5840Muni Shri 108 Sukh Sagar Ji Maharaj1963Jain Digambar MuniCurrently Active
5589Muni Shri 108 Sukhsagar Ji Maharaj 1942Jain Digambar MuniSallekhana Taken
6206Muni Shri 108 Sukhsagar JI Maharaj 1960 (Udgoan)20th Century Jain Digambar Muni, Jain Digambar Muni
5593Muni Shri 108 Sulabh Sagarji Maharaj
5037Muni Shri 108 Sumati Sagar Ji MaharajJain Digambar MuniSallekhana Taken
1655Muni Shri 108 Sumati Sagar Ji Maharaj 1965Jain Digambar MuniSallekhana Taken
5585Muni Shri 108 Sumatisagar Ji Maharaj 1946Jain Digambar Muni
2001Muni Shri 108 Sumitrasagarji Maharaj 1975Jain Digambar MuniSallekhana Taken
2847Muni Shri 108 Sunamra Sagar Ji Maharaj 1947Jain Digambar MuniSallekhana Taken
1596Muni Shri 108 Suparshwa Sagar Ji Maharaj 1955Jain Digambar MuniCurrently Active
2795Muni Shri 108 Suprabh Sagar Ji Maharaj 1978Jain Digambar Muni
1091Muni Shri 108 Suprabh Sagar Ji Maharaj 198120th Century Jain Digambar Muni, Jain Digambar Muni
6215Muni Shri 108 SuprabhsagarJi Maharaj 194620th Century Jain Digambar Muni, Jain Digambar Muni
7289Muni Shri 108 Supratisthit Sagar Ji MaharajJain Digambar MuniCurrently Active
4065Muni Shri 108 Sushrut Sagar Ji Maharaj 1943Jain Digambar Muni
2636Muni Shri 108 Suvandya Sagar Ji Maharaj 1972Jain Digambar Muni
2817Muni Shri 108 Suveer Sagar Ji Maharaj 1986Jain Digambar Muni
2822Muni Shri 108 Suyash Gupt Sagar Ji Maharaj 1977Jain Digambar Muni
2466Muni Shri 108 Suyash Sagar Ji Maharaj 1980Jain Digambar Muni
1477Muni Shri 108 Swabhaav Sagar Ji Maharaj 1957Jain Digambar MuniSallekhana Taken
5606Muni Shri 108 Swabhavsagar Ji Mahraj 1950Jain Digambar Muni
6223Muni Shri 108 Swarnim Sagar Ji Maharaj(Sagar)Jain Digambar MuniSallekhana Taken
2883Muni Shri 108 Swatamnandiji Maharaj 1954Jain Digambar Muni