References and Documents

Serial NoAcharya/Muni/Aryika NameDescriptionLinkAuthorVersion NoContributor
1Aacharya Shri 108 Aadi Sagar (Anklikar) 1809 ViewDr Anupam Jain - Indore
2Aacharya Shri 108 Aadi Sagar (Anklikar) 1809 Parampara - ViewSameer Jain
3Aacharya Shri 108 Aadi Sagar (Anklikar) 1809Smriti Granth - Kapur Chand Ji 1997ViewKapur Chand JiRajesh Pancholiya Ji
4Aacharya Shri 108 Aadi Sagar (Anklikar) 1809Smarika - Shahpur 1991ViewKapur Chand
5Shuddhohum Shri MatajaJeevan Parichay - Sanmati Patrika - Aug-21ViewSanmati Patrika
6Acharya Shri 108 Samantbhadra Ji Maharaj 1891Jeevan ParichayView
7Sanskar Sagar Patrika 2000-AugViewSanskar SagarPankaj Jain and Shashank Shaha
8Sanskar Sagar Patrika 2001-AugViewSanskar SagarPankaj Jain and Shashank Shaha
9Sanskar Sagar Patrika 2002-AugViewSanskar SagarPankaj Jain and Shashank Shaha
10Sanskar Sagar Patrika 2003-AugViewSanskar SagarPankaj Jain and Shashank Shaha
11Sanskar Sagar Patrika 2004-AugViewSanskar SagarPankaj Jain and Shashank Shaha
12Sanskar Sagar Patrika 2005-AugViewSanskar SagarPankaj Jain and Shashank Shaha
13Sanskar Sagar Patrika 2006-AugViewSanskar SagarPankaj Jain and Shashank Shaha
14Sanskar Sagar Patrika 2007-AugViewSanskar SagarPankaj Jain and Shashank Shaha
15Sanskar Sagar Patrika 2008-AugViewSanskar SagarPankaj Jain and Shashank Shaha
16Sanskar Sagar Patrika 2008-2-AugViewSanskar SagarPankaj Jain and Shashank Shaha
17Sanskar Sagar Patrika 2009-AugViewSanskar SagarPankaj Jain and Shashank Shaha
18Sanskar Sagar Patrika 2015-AugViewSanskar SagarPankaj Jain and Shashank Shaha
19Sanskar Sagar Patrika 2016-AugViewSanskar SagarPankaj Jain and Shashank Shaha
20Sanskar Sagar Patrika 2017-AugViewSanskar SagarPankaj Jain and Shashank Shaha
21Sanskar Sagar Patrika 2018-AugViewSanskar SagarPankaj Jain and Shashank Shaha
22Sanskar Sagar Patrika 2019-AugViewSanskar SagarPankaj Jain and Shashank Shaha
23Sanskar Sagar Patrika 2021-AugViewSanskar SagarPankaj Jain and Shashank Shaha
24Prabal Mahasangham PatrikaViewRashtriya Prabal Pursharthi MahasanghShashank Shaha
25Acharya Surdev Sagar Ji 1966 ViewAryika Kaivalya Sri MatajiShashank Shaha
26Kshama Sagar JiViewShrimati Snehalata SinghaiShashank Shaha